การร้องเรียน

skb1166

สคบ สายด่วน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้สูงสุด

ในทุกวันนี้บอกได้เลยว่า สคบ สายด่วน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้สูงสุด จริงเพราะทันทีที่ได้รับข่าวสารต่างๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางนี้ได้ดีมากเพราะทำให้สะดวกรวดเร็ว ในการประสานงานเรื่องต่างๆมาก จากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีช่องทางนี้ จะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆ ที่ร้องเรียนเข้าไปมันมีระยะเวลาในการติดต่อค่อนข้างยาก ซึ่งมีผลต่อเนื่องทำให้เรื่องราวเหล่านี้ใช้เวลาในการตรวจสอบยากและในบางครั้งผู้กระทำความผิดอาจจะไหวตัวทันครับ เรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนกับ สคบ สายด่วน ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนกับ สคบ สายด่วน ที่ได้รับเข้ามานั้นมีมากมายโดยเราเลือกข้อความที่ถูกร้องเรียนเข้ามาบ่อย รวมทั้งเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ 1.เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยเพราะในบางครั้งผู้ผลิตอาหารอาจละเลยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ดีเสียก่อนออกจำหน่าย ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยแรกเท่านั้น ตรงนี้ผู้ผลิตจะมีความผิดทันที นอกจากนี้ร้านจำหน่ายยังมีความผิดโดยเงื่อนไขของสิ้นค้าหมดอายุมาเกี่ยวข้องด้วยครับ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารแช่แข็ง ที่มีเวลาเพียงไม่กี่วัน แต่อย่างไรก็ตามของเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอยู่ดีเพราะสามารถปรุงให้รับประทานกันได้ง่ายนั่นเอง 2.ของใช้ที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือเครื่องสำอางที่ใช้ประจำวัน หรือเป็นของที่พกติดตัวทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โทรศัพท์เองก็เช่นกันเพราะทุกวันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว แต่ที่เจอมากสุดสำหรับหัวข้อนี้เห็นจะเป็นพวกเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานครับ เพราะในบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหน้าบางส่วนที่จนทำให้ เกิดสิวและปัญหาผิวต่างๆตามมา ซึ่งการแก้ไขมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับ ทางที่ดีผู้บริโภคเลือกให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่ต้องบริการ สคบ สายด่วน ให้เสียเวลาครับ ...
Read More

ส.ค.บ. เขามีหน้าที่ทำไรกันเรามาทำความรู้จักกัน

ปัญหาเรื่องการถูกเอาเปรียบของผู้บริโภคคือปัญหาใหญ่ที่คนในสังคมไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานผู้ทำหน้าที่คอยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีผลกระทบเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยการมีหน่วยงานอย่าง ส.ค.บ. คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากเมืองไทยอีกทั้งยังคืนความเป็นธรรมให้กับสังคม สำหรับใครที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโปรดระวังเอาไว้ให้ดีว่ามีหน่วยงานที่พร้อมช่วยเหลือพวกเขาแล้ว ส.ค.บ. เป็นหน่วยงานอะไร ส.ค.บ.หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานของราชการในระดับกรม ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เวลานี้สำนักงานของ ส.ค.บ. ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. หน้าที่หลักของ ส.ค.บ. คืออะไรกันบ้าง สอดส่องดูแลพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคทุกประเภทที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการแบบไหนก็ตาม คอยดูแลสอดส่อง ตรวจสอบกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มผู้ทำการทดสอบสินค้าชนิดใหม่ว่ามีข้อสงสัยใดๆ ที่อาจกระทำแล้วไม่ปลอดภัยต่อกลุ่มผู้บริโภคบ้างหรือไม่ ทำการศึกษาวิจัยสำหรับการหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้บริโภค ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพื่อประโยชน์ทีเกิดขึ้นกับผู้บริโภคให้มากที่สุด ผลักดันการให้ความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของมูล สิทธิที่กลุ่มผู้บริโภคสมควรได้รับเพี่อที่ตัวของผู้บริโภคเองจะได้เข้าใจถึงปัญหา สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ชิดได้ ทำการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้บริโภค มีการแจ้งรายชื่อสินค้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปลอดภัย พบสารปนเปื้อนอันจะนำไปสู่ผู้บริโภคได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ หากมีการร้องทุกข์จากผู้บริโภค ส.ค.บ. จะทำการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและถูกจุดมากที่สุด ต้องยอมรับว่า ส.ค.บ.หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้บริโภคทุกคนผู้ซึ่งรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความไม่เป็นธรรม มีสิ่งไม่ชอบมาพากล ได้รับผลกระทบจากการบริโภคสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ดังนั้นหน่วยงานอย่าง ส.ค.บ. จะต้องทำการเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่างๆ ให้กับผู้บริโภคเพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อไปกับกลุ่มธุรกิจไม่หวังดีและต้องการหลอกลวงผู้บริโภคนั่นเอง เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อประชาชนอย่างเราๆ มากทีเดียวสำหรับ ส.ค.บ. หน่วยงานนี้ ...
Read More

ระบบการทำหน้าที่ของ ส.ค.บ

ส.ค.บ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อน โดยมีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคทุกที่ถูกเอาเปรียบจากสินค้าหรือบริการใด สามารถร้องเรียนมายัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วนร้องทุกข์โทร. 1166 การร้องเรียน เป็นสิทธิที่ ผู้บริโภคพึงกระทำได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจได้สำนึกต่อการเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้บ้าง นอกจากนี้ข้อสำคัญ คือ เป็นการช่วย ส.ค.บ ได้ทราบถึงปัญหาของผู้บริโภคโดนตรงจะได้ลงมือดำเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ ระบบการทำหน้าที่ของ ส.ค.บ ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบ,พิสูจน์ไม่ว่าจะทั้งสินค้าหรือบริการใดๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในรูปต่างๆ ต่อผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยการใช้วิธีและเทคนิคใหม่ๆทางการตลาด รวมทั้งการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย ปกติผู้บริโภคจำนวนมากไม่อาจทราบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคุณภาพ,ราคาของสินค้ารวมถึงบริการนั้นได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น สคบ.จึงมีบทบาทในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ  มีการทดสอบ,ตรวจพิสูจน์บ้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร สนับสนุน/ทำการศึกษาและวิจัยปัญหา บางครั้ง ส.ค.บ ก็มีการร่วมกับสถาบันการศึกษาพร้อมหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้บริโภคให้ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการ ตัวอย่างการดำเนินการที่ผ่านมา อาทิ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องของความปลอดภัยหรืออันตรายซึ่งอาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ  ผู้บริโภคควรได้มีการเรียนรู้เพื่อมีความเข้าใจในปัญหา จะได้หาวิธีการป้องกัน,หลีกเลี่ยง เพื่อจะได้คุ้มครองตนเองในขั้นต้นก่อน เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลการส่งเสริมรวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคจึงเป็นหน้าที่อันสำคัญ อันหนึ่งของ ส.ค.บ ดำเนินการเผยแพร่วิชาการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ให้ความรู้การศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยในการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด รวมทั้งใช้ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ข้อเท็จจริง ทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะทั้งทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อย่างสม่ำเสมอ เท่านั้นไม่พอยังมีเอกสาร บทความ ข่าวสาร จากส.ค.บ แจกฟรีแก่ผู้สนใจอีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมอย่างแรงกล้า ให้ผู้บริโภคทั้งหลายได้มีความรู้ระดับพื้นฐานของด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าโฆษณาเกินจริง ตลอดจนบริการไม่เป็นธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเผยแพร่ความรู้ของ ส.ค.บ นั้นส่วนใหญ่จะเสนอสาระความรู้มีประโยชน์ โดยการใช้ถ้อยคำรวมทั้งภาษาเข้าใจง่ายแต่แฝงความรู้ทางวิชาการอย่างอัดแน่นเอาไว้ ...
Read More
Protection_Agency

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศมีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้บริโภคถือเป็นบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะบางทีผู้บริโภคเหล่านี้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคไปมีต้นกำเนิดจากอะไร ใช้สารเคมีในการผลิตที่เป็นอันตรายต่อร่างกายร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหน หรือราคาสินค้าต่างๆ มีความเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม อันนี้คือสิ่งพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนพึงได้รับ แต่การบริโภคมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นในประเทศของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเกิดขึ้นได้ในประเทศอื่นๆ ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศจึงเป็นกลุ่มคนสำคัญในการให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากที่สุด ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อขององค์กร ผู้ผลิต หรือผู้ขาย รู้จักองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศพร้อมหน้าที่ที่ทำ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มองค์กรอิสระมีหน้าที่หลักคือเรื่องของการทำงานเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคทั่วโลกเลยไม่นับเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแบบไม่มีการแสวงหาผลกำไร ประเทศสมาชิกที่เป็นเครือข่ายขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศประกอบไปด้วย 115 ประเทศ องค์กรดังกล่าวก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1960 เพื่อให้ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายในการบริโภคสินค้าหรือบริการ พูดง่ายๆ คือ คุ้มครองให้ปลอดภัยจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ดีนั่นเอง วิสัยทัศน์ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศคือเป็นองค์กรช่วยพิทักษ์สิทธิของผุ้บริโภคทุกคน จุดมุ่งหมายขององค์กรมองว่าผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับสินค้าหรือการบริการที่เกิดความเหมาะสม มีความปลดภัย ดังนั้นองค์กรจะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมนั่นเอง สิทธิของผู้บริโภคจากคำจำกัดความขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ สิทธิที่เกิดความพึงพอใจด้านความต้องการพื้นฐาน เช่น การได้รับสินค้าหรือบริการที่จำเป็น ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่มพอเหมาะกับการดำรงชีวิต ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข มีโอกาสได้รับการศึกษา ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากทางภาครัฐ สิทธิที่ต้องได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้งานสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้รับการรับฟังข้อมูลสินค้าหรือบริการเพื่อตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ สิทธิที่ต้องได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิของตนเองจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้พักอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี การทำงานขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกันหลายประเทศ รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคทั้งโลก และยังทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นองค์กรที่น่าสนใจและควรมีเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงสำหรับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ ...
Read More
Office-of-the-Consumer-Protection-Board

การร้องเรียน ส.ค.บ ผ่านเว็บไซต์

คุยผู้บริโภคทั้งหลายเคยหรือไม่ ในการซื้อของหรือใช้บริการใดๆ แล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ ทว่านานวันเข้าปัญหานั้นยิ่งหนักขึ้นๆ จนถึงเวลาที่คุณต้องออกมาหาทางแก้ไข เพื่อทวงคืนสิทธิที่คุณจะได้รับ และในวันนี้ปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา เพราะ นอกจากสายด่วน สคบ.แล้ว ตอนนี้ทาง  สคบ. มีช่องทางการร้องทุกข์ใหม่แสนสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยคุณสามารถร้องทุกข์ในฐานะผู้บริโภคซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงจากผู้ประกอบการได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีการใช้งานเว็บไซต์เพื่อร้องทุกข์กันแบบง่ายๆ เลย ข้อควรรู้ การร้องทุกข์ออนไลน์จำเป็นจะใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ร้องทุกข์ เพื่อเข้าระบบ ควรเตรียมสำเนาบัตรประชาชน รวมทั้งสำเนาเอกสารในการร้องทุกข์ให้พร้อม เช่น สำเนากรมธรรม์ , รูปภาพ , สำเนาใบเสร็จ สำเนาใบแจ้งความบันทึกประจำวัน เป็นต้น สแกนเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ ,  แปลงเป็น pdf หรือ ถ่ายรูปสำเนานั้นโดยให้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจน ข้อมูลทุกอย่างต้องไม่เป็นเท็จ ควรมีเอกสารกับรูปภาพประกอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีหลักฐานแน่นหนามากที่สุด เอกสารประกอบการร้องทุกข์ที่สำคัญ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มน้ำหนักให้แก่การร้องทุกข์ของด้วย อย่าลืมถ่ายเป็นไฟล์รูปภาพให้ชัดเจน ตัวอย่างของเอกสารมีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแจ้งความประจำวัน เอกสารการโฆษณา ภาพถ่าย, สำเนาสัญญาต่างๆ สำเนากรมธรรม์ สำเนาบัญชีธนาคาร/statement สำเนาคู่มือทะเบียนรถ สำเนาใบแจ้งหนี้, ใบรับซ่อม เป็นต้น เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วให้เข้าเว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th/ เลือกไปที่  à  ร้องเรียน online ß วิธีสมัครสมาชิก *จำเป็นต้องสมัคร กดที่ Register เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณก็กรอกข้อมูลต่างๆลงไปตามความจริง ถ้าหากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เพียงใส่ Username และ Password ก็สามารถ Log-in เข้าระบบได้เลย เมื่ออ่านและทำความเข้าใจ ข้อควรทราบ เรียบร้อยแล้ว ให้กาเครื่องหมายถูกทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกด ยอมรับเงื่อนไข วิธีร้องทุกข์ออนไลน์ หลังจากLog-in เข้าระบบแล้ว ให้กดเลือกไปที่ ร้องทุกข์ออนไลน์ จะมีเมนูย่อย 3 รายการ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ...
Read More
Consumer_Protection

ส ค บ. หน่วยงานสำคัญทางการคุ้มครองผู้บริโภค

ในฐานะที่เราทุกคนคือผู้บริโภค ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริโภคใดก็ตามสิ่งที่เราทุกคนควรได้รับคือความพึงพอใจและความถูกต้อง ที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ความพึงพอใจอย่างเดียวเพราะบางครั้งเราอาจไม่รู้ถึงส่วนผสมบางตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ เมื่อเราเลือกมาบริโภคปรากฏว่ามีปัญหาต่อตนเองหรือคนรอบข้างก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือในด้านนี้โดยเฉพาะ และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือของบ้านเรานั่นคือ ส ค บ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานสำคัญสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค ส ค บ. ส ค บ. หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2522 หน้าที่หลักๆ ของ ส ค บ. คือ ป้องกันสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า ตามมาตรา 4 ที่ถูกบัญญัติสิทธิของผู้บริโภคควรได้รับการคุ้มครองทั้งหมด 5 ประการ ประกอบด้วย สิทธิของการได้รับข่าวสารบ่งบอกถึงคุณภาพที่ถูกต้องมีความพอเพียงกับตัวสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระในการได้เลือกสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัยของการใช้งานสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคต้องได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญา สิทธิของผู้บริโภคที่ต้องได้รับการพิจารณา ได้เงินชดเชยในความเสียหายที่ควรได้รับ ยกตัวอย่างง่ายๆ ของเรื่องราวที่สามารถร้องเรียนกับ ส ค บ. ได้ คือ สินค้าที่ดูแล้วว่ามีความอันตราย, อาหารที่มีการแอบใส่สารบางชนิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การใส่สีผสมอาหาร หรือ อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน สินค้าใช้แล้วไม่เกิดความปลอดภัย รวมถึงสินค้าหรือบริการที่วางขายในราคาไม่เป็นธรรมกีบตัวผู้บริโภค เช่น ขายเกินราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่เห็นสมควรได้รับ, ไม่มีการแจ้งราคาสินค้า เรื่องแบบนี้สามารถแจ้งได้ทันที หน่วยงานภายในของ ส ค บ. สำนักงานเลขานุการกรม กองกฎหมายและคดี กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาต้องการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองรู้สึกว่าเป็นผู้บริโภคแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ติดต่อไปยัง ส ค บ. ได้เลย เนื่องจากไม่ต้องการเห็นทุกคนตกเป็นเหยื่อโดนหลอกลวงไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้นต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งหมด อย่าให้ใครต้องมีปัญหาชีวิตเพราะความคิดของคนที่อยากได้เงินจากคนอื่นโดยไม่ดูความเหมาะสม ไม่เห็นชอบด้วยสิ่งต่างๆ โดยเด็ดขาด ...
Read More

สายด่วนผู้บริโภค 1556 คืออะไร เราต้องรู้

หน่วยงานของรัฐเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยว่าพวกเค้ามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประชาชน และความต้องการมากขึ้นด้วย หลายหน่วยงานมีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ข้อมูลได้ทันท่วงที อย่างเช่นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการจัดตั้งสายด่วนผู้บริโภคขึ้นมาด้วย รู้จักกันหรือไม่ สายด่วนผู้บริโภค 1556 สำหรับสายด่วนดังกล่าวคือ สายด่วนผู้บริโภค 1556 เป็นสายด่วนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคอยรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สายสุขภาพโดยสายด่วนตรงนี้เป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาหรืออย.ดังนั้นเชื่อมือได้เลยว่าเราจะได้ร้องเรียน และรับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สายสุขภาพอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊ก มีรายละเอียดอะไรบ้าง สายด่วน 1556 นี้ถือว่าเป็นสายด่วนอีกแห่งหนึ่งที่จัดเต็มมากทีเดียว เอาแค่เมนูที่เรากดเข้าไปฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็นับว่าเยอะทีเดียวมีทั้งหมด 17 หมวดด้วยกัน ขอยกตัวอย่างหมวดที่สำคัญๆก่อน เช่น สาระน่ารู้ด้านยา, ด้านอาหาร,ด้านเครื่องสำอางค์ , ด้านเครื่องมือแพทย์, การร้องเรียนแจ้งเบาะแส, ด้านโภชนาการหรือจะเป็น อย.เพื่อเศรษฐกิจชุมชน อันนี้ก็มีเหมือนกัน เอาเป็นว่าใครสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตรงไหนรับรองว่ามีคำตอบรออยู่หรือจะเข้าไปที่เมนูดูดวงพ่วงความรู้ของเค้าก็มีเหมือนกัน (แต่เราไม่ขอรับประกันความแม่นนะ) กิจกรรมแจกของรางวัล ไม่เพียงแค่เรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องขอยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว สายด่วน 1556 ยังมีอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจนั่นคือ บริการในเรื่องของการตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วยใครที่สนใจหรือมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สายสุขภาพแล้วอยากจะได้รางวัลปลอบใจบ้างก็ลองกดเข้าไปเล่นกันได้ไม่ยาก ได้ความรู้ ได้รางวัลด้วย ปกป้องสิทธิ์ ปกป้องเรา สำหรับการเกิดขึ้นของสายด่วน 1556 นั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องสำอางอีกมากมายที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยในบ้านเราทั้งผลิตภัณฑ์นำเข้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นเอง นั่นทำให้การใช้งานบางอย่างอาจจะมีแอบแฝง ปลอมแปลงหรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน จากการทดสอบที่ดีพอ เมื่อผู้บริโภคใช้แล้วเกิดอันตราย ดังนั้นสายด่วนตรงนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราในฐานะผู้บริโภค และปกป้องคนอื่นเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากสินค้าเหล่านี้ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยการรายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผ่านช่องทางนี้กันเหอะ ส่วนเรื่องค่าบริการหากเป็นโทรศัพท์บ้านก็ครั้งละ 3 บาท ถ้าเป็นมือถือก็ตามโปรโมชั่นที่เราใช้อยู่ ไม่ต้องกดรหัสจังหวัดนะ สามารถกดเลขโดยตรงได้เลย 1556 ลองกดดู ...
Read More

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สคบ.1166 มีหน้าที่อะไรบ้าง

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเข้าถึงรวมถึงการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมหรือ ข้อขัดแย้งต่างๆเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งระบบสายด่วนต่างๆ หรือจะเป็นการแจ้งในช่องทางอื่น อย่างเช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สคบ. 1166 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆในเรื่องนี้ว่าแต่เบอร์นี้มีหน้าที่อะไรบ้าง รับเรื่องร้องเรียน หน้าที่หลักสำคัญของเบอร์ด่วน 1166 ของสคบ.นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการที่เราได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามหากเรารู้สึกว่า โดนเอาเปรียบ โดนโกงจากผู้ประกอบการ หรือผู้ขายสินค้าแล้วล่ะก็ เราสามารถใช้เบอร์นี้เป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อร้องเรียน วิธีนี้จะรวดเร็วกว่าการเดินทางไปแจ้งเอง หรือ ส่งจดหมายไป เนื่องจากมีระบบรองรับและหลักฐานชัดเจนเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปได้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สายด่วน 1166 ของ สคบ. นั้นยังมีช่องทางอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการหากเราต้องการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ผู้ประกอบการ ตรงนี้เราสามารถยึดเอาข้อมูลที่ถูกต้องด้านกฏหมายได้ด้วย ใครที่อยากจะฟ้องร้องแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี การโทรสายด่วนไปปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นอกจากนั้นสายด่วนนี้ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคหรือสินค้าต่างๆอย่างชัดเจนอีกด้วย ใครที่ต้องการความรู้ด้านนี้เพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปเพื่อศึกษาได้เหมือนกัน ทนายอาสาไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเราต้องการจะร้องเรียนจริงๆ เตรียมหลักฐานทางกฏหมายเพื่อยืนยันแล้ว แต่ไม่รู้จะไปยังไง แล้วหาทนายที่ไหนดี การโทรไปปรึกษาสายด่วน 1166 เป็นตัวเลือกที่ต้องทำเลย เนื่องจากหน่วยงานนี้เค้ามีบริการด้านทนายอาสา เพื่อจัดการและช่วยเหลือพวกเราในด้านกฏหมายด้วย จะได้ดำเนินการถูกและไม่เสียเวลา ที่สำคัญทนายอาสาเหล่านี้มาทำงานให้กับพวกเราฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แจ้งเพื่อสอดส่องพฤติกรรม บางครั้งการที่เราโทรไปร้องเรียนแจ้งด้านสินค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น อาจจะเหมือนกับเป็นการฟ้องร้องแต่เพียงฝ่ายเดียว นั่นทำให้ทาง สคบ.ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทาง สคบ.เองเมื่อได้รับแจ้งจากสายด่วน 1166 แล้ว พวกเค้าจะมีการส่งทีมออกไปตรวจสอบ สอดส่องเรื่องดังกล่าวว่ามีความเป็นมาอย่างไรด้วย บางทีอาจจะมีการพิสูจน์สินค้าเหล่านั้นด้วย ซึ่งหากผิดจริงก็อาจจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากไม่ผิดจริงก็จะมีการแจ้งให้ทราบเพื่อให้ผู้ประกอบการที่กล่าวหานั้นพ้นผิดไปได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและชัดเจนดี ...
Read More

รู้จักไหม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนับว่ามีบทบาทมากขึ้นในบ้านเรา หลายครั้งที่ผู้ประกอบการทำสินค้าที่อันตรายและไม่ผ่านการรับรองออกมาขาย หรือ ทำสิ่งที่คาบลูกคาบดอกที่จะเกิดผลเสียต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้มีการรวมตัวกันเพื่อออกมาต่อต้านเรื่องดังกล่าวให้กลับไป อย่างเช่นเรื่องการผลักดันไม่ให้เกิดการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อเป็นต้น เรื่องเหล่านี้เป็นผลงานสำคัญของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเลย ว่าแต่เรารู้จักไหมว่ามันคืออะไร เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการรวมตัวของผู้บริโภคเพื่อรวมกันต่อต้าน ต่อรอง กับผู้ประกอบการต่างๆตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศก็มีเหมือนกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการเรียกร้อง สร้างหลักประกันได้อย่างหนึ่งว่า ผู้บริโภคจะไม่ยอมปล่อยให้มีสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคออกมาอย่างแน่นอน กิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้บริโภค ไม่เพียงแค่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเฝ้าระวังเท่านั้น เครือข่ายผู้บริโภคเองก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริโภคอีกด้วย อย่างเช่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ได้มีการจัดกิจกรรม ช่องทางการติดต่อไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตลาดท้องถิ่นให้กลายเป็นตลาดสีเขียวที่สินค้ามีคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถทานได้อย่างปลอดภัย หรือจะเป็นการระดมทุนเพื่อสมทบทุนโครงการบริจาคกับหน่วยงานอื่นเป็นต้น สื่อกลางในการร้องเรียน การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเรื่องสำคัญเลย การรวมกลุ่มกันแบบนี้จะเป็นการผนึกกำลังกันเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ต้องการร้องเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหน กำลังเงินก็ไม่มี ความรู้ก็ไม่รู้จะไปฟ้องตรงไหน แต่เครือข่ายจะช่วยเหลือเราได้ เนื่องจากเครือข่ายเป็นการร่วมมือของหลายคน ทำให้มีการช่วยเหลือ แนะแนวทาง ลงชื่อร่วมกัน จะทำให้ข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องต่างๆทำได้ดีขึ้น อย่างเช่น เครือข่ายผู้บริโภคทางภาคอีสาน ที่เป็นผู้ช่วยในการฟ้องร้องการคัดค้านการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัด ศรีสะเกษ ที่สุดท้ายทางเจ้าของเสาสัญญาณอาจจะต้องถอยกลับไปทำประชาพิจารณ์และข้อตกลงร่วมกับชุมชนอีกครั้ง เป็นต้น ช่องทางความรู้ อีกหน้าหนึ่งของการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนขึ้นมานั่นคือ การเผยแพร่ นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา อย่างถูกต้อง โดยความรู้ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกครอบงำจากผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการศึกษาหาความรู้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ได้ อย่างเช่น การนำเสนอภัยเงียบผ่านกล่องโฟมที่ภาพอินโฟกราฟฟิคที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เราแชร์ต่อกันมาจากเฟสบุ๊คของกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น เรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างองค์การอาหารและยา(อย.)กับเครือข่ายภาคประชาชนนั่นเอง ...
Read More

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภคที่ได้รับความนิยม

จากสถิติของปี พ.ศ. 2560 เรื่องที่มีการแจ้งร้องเรียนเข้ามาทางสายด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากที่สุด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคม เป็นอันดับ 1-3 นั่นคือเรื่องจิปาถะทั่วไป ยานพาหนะ เรื่องการให้บริการทั่วไป ถ้าไม่นับเรื่องจิปาถะทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเรื่องการเดินทาง คือปัญหาใหญ่สุดของผู้คน โดยทางศูนย์ราชการของถนนแจ้งวัฒนะ คือหนึ่งในศูนย์ให้บริการที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนเรื่องต่างๆมากที่สุด ในส่วนของผู้บริโภค จึงอาจนับว่า การร้องเรียนเรื่องทั่วไป และงานด้านบริการ ซึ่งครอบคลุมไปแทบจะทั่วทุกด้าน คือส่วนที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนอยู่เป็นประจำ สำหรับที่มาของหน่วยงานนี้ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ จัดว่าเป็นองค์การอิสระไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เริ่มจัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภคของประเทศต่างๆมารวมตัวกัน มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ในช่วงแรกที่ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเท่าไรนัก ท้ายที่สุดจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภค ใช้ชื่อว่า กรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภค เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2514 จากนั้นจึงพัฒนาการเรื่อยมา แล้วได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐด้วย ต่อมาใน พ.ศ.2522 จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้น และนำไปสู่การสนับสนุนของภาครัฐ พร้อมด้วยการจัดองค์กรของภาครัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค หลังจากผ่านการลงพระปรมาภิไธย ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เรื่อยมา เป็นต้นมา สำหรับช่องทางร้องทุกข์ต่างๆนั้น เปิดให้บริการในเวลาทำการของราชการทุกวัน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม สคบ. ยังคงเป็นหน่วยราชการที่มีระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นการร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่างๆ จึงยังคงติดขัดที่ระบบเอกสารที่มีขั้นตอน อาจทำให้ประชาชนรู้สึกวุ่นวายและล่าช้า ดังนั้นเพื่อให้การบริการครอบคลุมและเร่งด่วนมากขึ้น จึงมีการทำสายด่วนของ สคบ. ให้บริการในเวลาเดียวกัน เลขติดต่อ 1166 แต่การโทรเข้ามาร้องเรียนก็ยิ่งมีจำนวนมากทุกวัน ผู้ที่โทรเข้ามาต้องรออย่างน้อย 10-30 นาที ก็มีมาแล้ว ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนให้ทันท่วงที จึงพัฒนาเป็นร้องเรียนทางออนไลน์ด้วย สำหรับสายด่วน สคบ. จะมีการคัดกรองเรื่องที่ประชาชนโทรเข้ามาร้องเรียน เพื่อให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการ และคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องได้รับช่วงต่อไปได้ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญมากหรือเรื่องเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นความตาย ก็จะได้เลือกช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆ แล้วในด้านข้อกฎหมาย ...
Read More