การร้องเรียน

Consumer_Protection

ส ค บ. หน่วยงานสำคัญทางการคุ้มครองผู้บริโภค

ในฐานะที่เราทุกคนคือผู้บริโภค ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริโภคใดก็ตามสิ่งที่เราทุกคนควรได้รับคือความพึงพอใจและความถูกต้อง ที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ความพึงพอใจอย่างเดียวเพราะบางครั้งเราอาจไม่รู้ถึงส่วนผสมบางตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ เมื่อเราเลือกมาบริโภคปรากฏว่ามีปัญหาต่อตนเองหรือคนรอบข้างก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือในด้านนี้โดยเฉพาะ และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือของบ้านเรานั่นคือ ส ค บ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานสำคัญสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค ส ค บ. ส ค บ. หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2522 หน้าที่หลักๆ ของ ส ค บ. คือ ป้องกันสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า ตามมาตรา 4 ที่ถูกบัญญัติสิทธิของผู้บริโภคควรได้รับการคุ้มครองทั้งหมด 5 ประการ ประกอบด้วย สิทธิของการได้รับข่าวสารบ่งบอกถึงคุณภาพที่ถูกต้องมีความพอเพียงกับตัวสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระในการได้เลือกสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัยของการใช้งานสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคต้องได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญา สิทธิของผู้บริโภคที่ต้องได้รับการพิจารณา ได้เงินชดเชยในความเสียหายที่ควรได้รับ ยกตัวอย่างง่ายๆ ของเรื่องราวที่สามารถร้องเรียนกับ ส ค บ. ได้ คือ สินค้าที่ดูแล้วว่ามีความอันตราย, อาหารที่มีการแอบใส่สารบางชนิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การใส่สีผสมอาหาร หรือ อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน สินค้าใช้แล้วไม่เกิดความปลอดภัย รวมถึงสินค้าหรือบริการที่วางขายในราคาไม่เป็นธรรมกีบตัวผู้บริโภค เช่น ขายเกินราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่เห็นสมควรได้รับ, ไม่มีการแจ้งราคาสินค้า เรื่องแบบนี้สามารถแจ้งได้ทันที หน่วยงานภายในของ ส ค บ. สำนักงานเลขานุการกรม กองกฎหมายและคดี กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาต้องการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองรู้สึกว่าเป็นผู้บริโภคแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ติดต่อไปยัง ส ค บ. ได้เลย เนื่องจากไม่ต้องการเห็นทุกคนตกเป็นเหยื่อโดนหลอกลวงไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้นต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งหมด อย่าให้ใครต้องมีปัญหาชีวิตเพราะความคิดของคนที่อยากได้เงินจากคนอื่นโดยไม่ดูความเหมาะสม ไม่เห็นชอบด้วยสิ่งต่างๆ โดยเด็ดขาด ...
Read More

สายด่วนผู้บริโภค 1556 คืออะไร เราต้องรู้

หน่วยงานของรัฐเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยว่าพวกเค้ามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประชาชน และความต้องการมากขึ้นด้วย หลายหน่วยงานมีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ข้อมูลได้ทันท่วงที อย่างเช่นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการจัดตั้งสายด่วนผู้บริโภคขึ้นมาด้วย รู้จักกันหรือไม่ สายด่วนผู้บริโภค 1556 สำหรับสายด่วนดังกล่าวคือ สายด่วนผู้บริโภค 1556 เป็นสายด่วนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคอยรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สายสุขภาพโดยสายด่วนตรงนี้เป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาหรืออย.ดังนั้นเชื่อมือได้เลยว่าเราจะได้ร้องเรียน และรับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สายสุขภาพอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊ก มีรายละเอียดอะไรบ้าง สายด่วน 1556 นี้ถือว่าเป็นสายด่วนอีกแห่งหนึ่งที่จัดเต็มมากทีเดียว เอาแค่เมนูที่เรากดเข้าไปฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็นับว่าเยอะทีเดียวมีทั้งหมด 17 หมวดด้วยกัน ขอยกตัวอย่างหมวดที่สำคัญๆก่อน เช่น สาระน่ารู้ด้านยา, ด้านอาหาร,ด้านเครื่องสำอางค์ , ด้านเครื่องมือแพทย์, การร้องเรียนแจ้งเบาะแส, ด้านโภชนาการหรือจะเป็น อย.เพื่อเศรษฐกิจชุมชน อันนี้ก็มีเหมือนกัน เอาเป็นว่าใครสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตรงไหนรับรองว่ามีคำตอบรออยู่หรือจะเข้าไปที่เมนูดูดวงพ่วงความรู้ของเค้าก็มีเหมือนกัน (แต่เราไม่ขอรับประกันความแม่นนะ) กิจกรรมแจกของรางวัล ไม่เพียงแค่เรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องขอยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว สายด่วน 1556 ยังมีอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจนั่นคือ บริการในเรื่องของการตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วยใครที่สนใจหรือมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สายสุขภาพแล้วอยากจะได้รางวัลปลอบใจบ้างก็ลองกดเข้าไปเล่นกันได้ไม่ยาก ได้ความรู้ ได้รางวัลด้วย ปกป้องสิทธิ์ ปกป้องเรา สำหรับการเกิดขึ้นของสายด่วน 1556 นั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องสำอางอีกมากมายที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยในบ้านเราทั้งผลิตภัณฑ์นำเข้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นเอง นั่นทำให้การใช้งานบางอย่างอาจจะมีแอบแฝง ปลอมแปลงหรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน จากการทดสอบที่ดีพอ เมื่อผู้บริโภคใช้แล้วเกิดอันตราย ดังนั้นสายด่วนตรงนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราในฐานะผู้บริโภค และปกป้องคนอื่นเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากสินค้าเหล่านี้ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยการรายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผ่านช่องทางนี้กันเหอะ ส่วนเรื่องค่าบริการหากเป็นโทรศัพท์บ้านก็ครั้งละ 3 บาท ถ้าเป็นมือถือก็ตามโปรโมชั่นที่เราใช้อยู่ ไม่ต้องกดรหัสจังหวัดนะ สามารถกดเลขโดยตรงได้เลย 1556 ลองกดดู ...
Read More

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สคบ.1166 มีหน้าที่อะไรบ้าง

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเข้าถึงรวมถึงการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมหรือ ข้อขัดแย้งต่างๆเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งระบบสายด่วนต่างๆ หรือจะเป็นการแจ้งในช่องทางอื่น อย่างเช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สคบ. 1166 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆในเรื่องนี้ว่าแต่เบอร์นี้มีหน้าที่อะไรบ้าง รับเรื่องร้องเรียน หน้าที่หลักสำคัญของเบอร์ด่วน 1166 ของสคบ.นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการที่เราได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามหากเรารู้สึกว่า โดนเอาเปรียบ โดนโกงจากผู้ประกอบการ หรือผู้ขายสินค้าแล้วล่ะก็ เราสามารถใช้เบอร์นี้เป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อร้องเรียน วิธีนี้จะรวดเร็วกว่าการเดินทางไปแจ้งเอง หรือ ส่งจดหมายไป เนื่องจากมีระบบรองรับและหลักฐานชัดเจนเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปได้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สายด่วน 1166 ของ สคบ. นั้นยังมีช่องทางอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการหากเราต้องการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ผู้ประกอบการ ตรงนี้เราสามารถยึดเอาข้อมูลที่ถูกต้องด้านกฏหมายได้ด้วย ใครที่อยากจะฟ้องร้องแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี การโทรสายด่วนไปปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นอกจากนั้นสายด่วนนี้ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคหรือสินค้าต่างๆอย่างชัดเจนอีกด้วย ใครที่ต้องการความรู้ด้านนี้เพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปเพื่อศึกษาได้เหมือนกัน ทนายอาสาไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเราต้องการจะร้องเรียนจริงๆ เตรียมหลักฐานทางกฏหมายเพื่อยืนยันแล้ว แต่ไม่รู้จะไปยังไง แล้วหาทนายที่ไหนดี การโทรไปปรึกษาสายด่วน 1166 เป็นตัวเลือกที่ต้องทำเลย เนื่องจากหน่วยงานนี้เค้ามีบริการด้านทนายอาสา เพื่อจัดการและช่วยเหลือพวกเราในด้านกฏหมายด้วย จะได้ดำเนินการถูกและไม่เสียเวลา ที่สำคัญทนายอาสาเหล่านี้มาทำงานให้กับพวกเราฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แจ้งเพื่อสอดส่องพฤติกรรม บางครั้งการที่เราโทรไปร้องเรียนแจ้งด้านสินค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้น อาจจะเหมือนกับเป็นการฟ้องร้องแต่เพียงฝ่ายเดียว นั่นทำให้ทาง สคบ.ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทาง สคบ.เองเมื่อได้รับแจ้งจากสายด่วน 1166 แล้ว พวกเค้าจะมีการส่งทีมออกไปตรวจสอบ สอดส่องเรื่องดังกล่าวว่ามีความเป็นมาอย่างไรด้วย บางทีอาจจะมีการพิสูจน์สินค้าเหล่านั้นด้วย ซึ่งหากผิดจริงก็อาจจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากไม่ผิดจริงก็จะมีการแจ้งให้ทราบเพื่อให้ผู้ประกอบการที่กล่าวหานั้นพ้นผิดไปได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและชัดเจนดี ...
Read More

รู้จักไหม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนับว่ามีบทบาทมากขึ้นในบ้านเรา หลายครั้งที่ผู้ประกอบการทำสินค้าที่อันตรายและไม่ผ่านการรับรองออกมาขาย หรือ ทำสิ่งที่คาบลูกคาบดอกที่จะเกิดผลเสียต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้มีการรวมตัวกันเพื่อออกมาต่อต้านเรื่องดังกล่าวให้กลับไป อย่างเช่นเรื่องการผลักดันไม่ให้เกิดการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อเป็นต้น เรื่องเหล่านี้เป็นผลงานสำคัญของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเลย ว่าแต่เรารู้จักไหมว่ามันคืออะไร เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการรวมตัวของผู้บริโภคเพื่อรวมกันต่อต้าน ต่อรอง กับผู้ประกอบการต่างๆตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศก็มีเหมือนกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการเรียกร้อง สร้างหลักประกันได้อย่างหนึ่งว่า ผู้บริโภคจะไม่ยอมปล่อยให้มีสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคออกมาอย่างแน่นอน กิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้บริโภค ไม่เพียงแค่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเฝ้าระวังเท่านั้น เครือข่ายผู้บริโภคเองก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริโภคอีกด้วย อย่างเช่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ได้มีการจัดกิจกรรม ช่องทางการติดต่อไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตลาดท้องถิ่นให้กลายเป็นตลาดสีเขียวที่สินค้ามีคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถทานได้อย่างปลอดภัย หรือจะเป็นการระดมทุนเพื่อสมทบทุนโครงการบริจาคกับหน่วยงานอื่นเป็นต้น สื่อกลางในการร้องเรียน การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเรื่องสำคัญเลย การรวมกลุ่มกันแบบนี้จะเป็นการผนึกกำลังกันเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ต้องการร้องเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหน กำลังเงินก็ไม่มี ความรู้ก็ไม่รู้จะไปฟ้องตรงไหน แต่เครือข่ายจะช่วยเหลือเราได้ เนื่องจากเครือข่ายเป็นการร่วมมือของหลายคน ทำให้มีการช่วยเหลือ แนะแนวทาง ลงชื่อร่วมกัน จะทำให้ข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องต่างๆทำได้ดีขึ้น อย่างเช่น เครือข่ายผู้บริโภคทางภาคอีสาน ที่เป็นผู้ช่วยในการฟ้องร้องการคัดค้านการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัด ศรีสะเกษ ที่สุดท้ายทางเจ้าของเสาสัญญาณอาจจะต้องถอยกลับไปทำประชาพิจารณ์และข้อตกลงร่วมกับชุมชนอีกครั้ง เป็นต้น ช่องทางความรู้ อีกหน้าหนึ่งของการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนขึ้นมานั่นคือ การเผยแพร่ นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา อย่างถูกต้อง โดยความรู้ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกครอบงำจากผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการศึกษาหาความรู้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ได้ อย่างเช่น การนำเสนอภัยเงียบผ่านกล่องโฟมที่ภาพอินโฟกราฟฟิคที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เราแชร์ต่อกันมาจากเฟสบุ๊คของกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น เรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างองค์การอาหารและยา(อย.)กับเครือข่ายภาคประชาชนนั่นเอง ...
Read More

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภคที่ได้รับความนิยม

จากสถิติของปี พ.ศ. 2560 เรื่องที่มีการแจ้งร้องเรียนเข้ามาทางสายด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากที่สุด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคม เป็นอันดับ 1-3 นั่นคือเรื่องจิปาถะทั่วไป ยานพาหนะ เรื่องการให้บริการทั่วไป ถ้าไม่นับเรื่องจิปาถะทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเรื่องการเดินทาง คือปัญหาใหญ่สุดของผู้คน โดยทางศูนย์ราชการของถนนแจ้งวัฒนะ คือหนึ่งในศูนย์ให้บริการที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนเรื่องต่างๆมากที่สุด ในส่วนของผู้บริโภค จึงอาจนับว่า การร้องเรียนเรื่องทั่วไป และงานด้านบริการ ซึ่งครอบคลุมไปแทบจะทั่วทุกด้าน คือส่วนที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนอยู่เป็นประจำ สำหรับที่มาของหน่วยงานนี้ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ จัดว่าเป็นองค์การอิสระไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เริ่มจัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภคของประเทศต่างๆมารวมตัวกัน มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ในช่วงแรกที่ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเท่าไรนัก ท้ายที่สุดจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภค ใช้ชื่อว่า กรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภค เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2514 จากนั้นจึงพัฒนาการเรื่อยมา แล้วได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐด้วย ต่อมาใน พ.ศ.2522 จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้น และนำไปสู่การสนับสนุนของภาครัฐ พร้อมด้วยการจัดองค์กรของภาครัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค หลังจากผ่านการลงพระปรมาภิไธย ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เรื่อยมา เป็นต้นมา สำหรับช่องทางร้องทุกข์ต่างๆนั้น เปิดให้บริการในเวลาทำการของราชการทุกวัน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม สคบ. ยังคงเป็นหน่วยราชการที่มีระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นการร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่างๆ จึงยังคงติดขัดที่ระบบเอกสารที่มีขั้นตอน อาจทำให้ประชาชนรู้สึกวุ่นวายและล่าช้า ดังนั้นเพื่อให้การบริการครอบคลุมและเร่งด่วนมากขึ้น จึงมีการทำสายด่วนของ สคบ. ให้บริการในเวลาเดียวกัน เลขติดต่อ 1166 แต่การโทรเข้ามาร้องเรียนก็ยิ่งมีจำนวนมากทุกวัน ผู้ที่โทรเข้ามาต้องรออย่างน้อย 10-30 นาที ก็มีมาแล้ว ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนให้ทันท่วงที จึงพัฒนาเป็นร้องเรียนทางออนไลน์ด้วย สำหรับสายด่วน สคบ. จะมีการคัดกรองเรื่องที่ประชาชนโทรเข้ามาร้องเรียน เพื่อให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการ และคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องได้รับช่วงต่อไปได้ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญมากหรือเรื่องเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นความตาย ก็จะได้เลือกช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆ แล้วในด้านข้อกฎหมาย ...
Read More
drug

สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดในการร้องเรียนของผู้บริโภค

  ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  บางรายยังไม่รู้ถึงหลักในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง   ยังคงซื้อสินค้าและบริการด้วยความ “ถูกใจ” มากกว่า “เข้าใจ”   ทำให้ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่บ่อยครั้ง ปรากฏตามข่าวและสื่อโซเชียลต่างๆ  ซึ่งมีสาเหตุต่างๆในการร้องเรียนดังนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับอาหาร  เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของผู้บริโภค   ซึ่งมีหลายประเด็นในการร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น  การนำอาหารหมดอายุมาจัดจำหน่าย  อาหารหมดอายุแต่แปะฉลากไม่ถูกต้อง  มีการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการขายอาหาร   เครื่องดื่มและอาหารไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐาน  พบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ฉลากที่อยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ร้องเรียนเกี่ยวยาและเครื่องสำอาง  สมัยนี้เครื่องสำอางรวมไปถึงยาอาหารเสริมแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ก็ว่าได้  การร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาและเครื่องสำอางมักจะเป็น  เครื่องสำอางไม่มีอย.  หรือปลอมแปลงอย.   การจ่ายยาของร้านขายยาไม่ถูกต้องหรือเกินขนาด เน้นผลกำไรมากกว่าสุขภาพของคนไข้   เครื่องสำอางผสมสารปรอทหรือสารที่มีอันตรายต่อผิวพรรณเกินปริมาณที่กำหนด ร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับข้อสัญญา  นักธุรกิจเมื่อตกลงซื้อขายบางรายสัญญามีความไม่เป็นธรรมหรือให้ผลประโยชน์ต่ออีกฝ่ายมากกว่า หรือไม่ได้ทำสัญญาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็จำเป็นต้องมีการร้องเรียนกันเกี่ยวกับข้อสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น  ก็จำต้องมาไกล่เกลี่ยกันให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย แต่หากไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็จำเป็นต้องมีทนายฟ้องร้องกันทางศาลต่อไป ร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา  ทุกวันนี้การใช้ข้อความเพื่อให้มีการชวนเชื่อหรือโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตนกลายเป็นสิ่งจำเป็นในธุรกิจสูงมาก  เพราะคู่แข่งทางการตลาดและธุรกิจสมัยนี้มีเยอะและแข่งกันดุเดือด  การแสดงถึงภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการในทางที่ดูแพงหรือสวยหรูและน่าซื้อ หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลดแลกแจกแถมก็จัดเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งเช่นกัน  ทั้งหมดนี้สามารถกระทำได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้ความจริง เพราะหากโฆษณาแต่ทำไม่ได้ ก็จะเข้าค่ายโฆษณาเกินจริง  อันเป็นที่มาของการร้องเรียนที่พบเจอกันอยู่มากในปัจจุบัน  เข้าค่ายหลอกลวงกันจริงๆ ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั่วไป  จัดเป็นอันดับท้ายๆ ของการร้องเรียน  เพราะสินค้าและบริการทั่วไปก็มักจะมีความชัดเจนในการซื้อขายอยู่แล้ว  แต่ก็ยังมีบางรายอาศัยความไม่รู้ของผู้บริโภคเข้ามาทำผลประโยชน์โดยมิชอบ แต่เมื่อมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็นำมาสู่การร้องเรียนกันภายหลัง เรื่องทั้งหมดดังที่กล่าวมา  เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆในสังคม  สำนักงานคณะกรรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  เร่งให้ความรู้แก่ประชาชน  และร่วมป้องกันและปราบปรามผู้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อลดการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นและให้เท่าทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ...
Read More
1556

หน้าที่สำคัญของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค

ทุกวันนี้มีข่าวสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่มาก  ไม่คุ้มกับเงินที่ประชาชนได้ตัดสินใจจ่ายลงไป  ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพื่อป้องกันสิทธิ์อันเกิดจากปัญหาดังกล่าว ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาที่ตนเดือดร้อนได้กับ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” หรือเรียกกันบ่อยๆ ในสังคมว่า “สคบ.”  ซึ่งมีหน้าที่หลักๆดังนี้ รับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  จัดเป็นหน้าที่หลักและสำคัญที่สุด  ปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุปโภคบริโภคต่างๆ  หากผู้บริโภคได้รับการเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าและบริการ ก็สามารถร้องเรียนมาได้หลายช่องทาง         ไม่ว่าจะเป็น การส่งจดหมายมาที่ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล ตู้ป.ณ. 99 กรุงเทพฯ 10300” หรือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วนตนเองก็ได้  นอกจากนี้ยังร้องเรียนสายด่วน 1166 ทั้งปัญหาของตนเองหรือของผู้เกี่ยวข้องเช่นเพื่อนบ้าน ก็สามารถช่วยสอดส่องและร้องเรียนได้เช่นกัน จัดการตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมอันตรายของผู้ประกอบการ  หากพบว่าธุรกิจใดหรือผู้ประกอบการรายใดมีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอันตรายที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภค   ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยไปติดตามและสอดส่องตามสมควร  เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค  นอกจากนี้ยังจับตามองถึงวิธีการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายว่ามีความเกินจริงมากน้อยเพียงไร  แม้ว่าผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ถึงข้อมูลกลไกต่างๆของภาวะตลาด  แต่ก็สมควรได้ทราบถึงคุณภาพและราคาอย่างถูกต้องและชัดเจน  หน่วยงานสคบ.จึงเข้าไปทดสอบการดำเนินการของธุรกิจดังกล่าวในบางโอกาส  เพื่อให้เกิดเป็นธรรมสูงสุดในสังคม ดำเนินการศึกษาและวิจัยปัญหาของผู้บริโภค   นอกจากการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้ว  หน้าที่อีกประการคือการร่วมกันกับสถาบันเพื่อการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างข้อมูลที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง  ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด สนับสนุนการสร้างการศึกษาให้แก่ประชาชน   ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า ประชาชนคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการรักษาสิทธิของตัวเอง  และโดนเอารัดเอาเปรียบทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สคบ. จะจัดการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  รวมถึงอันตรายเกี่ยวกับสินค้าและบริการในบางรายการ  รวมถึงวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยง และจัดการคุ้มครองตนเองได้อย่างเหมาะสมให้กับประชาชนในทุกระดับ เผยแพร่สื่อและรณรงค์ด้านวิชาการ   การกระจายข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆของประชาชนถือเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการรักษาและดูแลสุขภาพตัวเองจากสินค้าและบริการ  เพื่อสรรสร้างการตัดสินใจในการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม   เช่น  การแจกแนวคิดการเลือกบริโภค  การเลือกใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า ฯลฯ หากไม่มีหน่วยงาน “สคบ.” แล้วงานทั้งหมดที่กล่าวมาคงไม่เกิดขึ้น และประชาชนอย่างเราคงต้องทนอยู่ในภาวะไม่เป็นธรรม  ดังนั้นการสร้างความรู้ให้ตนเองและเผยแพร่ให้กับคนรอบข้าง  รวมถึงรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ในการมีอยู่ของศูนย์รับร้องเรียนผู้บริโภคจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเช่นกัน ...
Read More

สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายที่ประชาชนพึงรู้

กฎหมายช่วยอะไรไม่ได้  หรือเราไม่รู้ว่ามีกฎหมายอะไรที่คุ้มครองเราบ้าง?  การมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเปรียบเสมือนโล่ห์คุ้มกันภัยจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ไม่เป็นธรรม  ทุกวันนี้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  ที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2541 ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนไว้ 5 ประการ ดังนี้ สิทธิในการได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ   เพราะทุกวันนี้มีการแข่งขันทางการตลาดและลดต้นทุนในการผลิต  เพื่อให้ผลกำไรมากๆ ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดังนั้นเพื่อสร้างมาตฐานในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย กฎหมายจึงกำหนดเป็นสิทธิเบื้องต้นในการให้ผู้ประกอบการ เน้นและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ  ในปัจจุบันมี 2 องค์กรที่ดูแลสิทธิในด้านนี้ได้แก่ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรอาหารและยานั่นเอง สิทธิในการได้รับข่าวสารและคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  หลายครั้งที่ผู้ประกอบการมักจะบิดเบือนคำพูด ข้อความที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  ทำให้การตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ เช่นว่า ถ้าเรารู้เช่นนี้แล้วเราคงไม่ซื้อ  ฯลฯ  ด้วยเทคนิคแยบยลต่างๆเช่น การให้ข้อมูลด้วยคำพูดตีความได้สองความหมาย หรือใช้ตัวหนังสือบนใบปลิวประชาสัมพันธ์ด้วยขนาดเล็กแทบมองไม่เห็น เหล่านี้ก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคมานักต่อนัก  ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดสิทธิให้ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องที่เป็นสำคัญใน  ด้านราคา  หมายถึง  ราคาต่อหน่วยสินค้า  ข้อมูลนั้นรวมถึงปริมาณที่บรรจุ การหีบห่อสมบูรณ์ดีหรือไม่   ด้านป้ายโภชนาการ หมายถึง  ข้อมูลสินค้าคืออะไร บริโภคอย่างไร มีคำเตือนเช่นไร ด้านอายุการใช้งาน  หมายถึง วันหมดอายุ วันผลิต ที่ต้องระบุให้ชัดเจนบนผลิตภัณฑ์ สิทธิในการมีอิสระที่จะเลือกสินค้าและบริการ  โดยต้องให้ความรู้ในการประเมินสินค้าและบริการสำหรับเทคโนโลยีที่ยุ่งยากให้ชัดเจน เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา หากมีการร่างสัญญาต่อกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ  ก็ย่อมต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  เป็นไปตามกฎหมายเรื่องสัญญา สิทธิอันพึงได้รับการพิจารณาและชดใช้ความเสียหาย  หลักๆคือการสร้างกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคถือเป็นการป้องกันอย่างหนึ่ง  แต่หากมีความผิดพลาดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ก็ต้องให้ผู้ประกอบการแก้ไขสิ่งผิดพลาดด้วยการชดเชยสินค้าหรือบริการที่เสียหาย ไป  ด้วยสิ่งใหม่ทดแทน  แต่หากผู้ประกอบยืนยันไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าวยอมร้องเรียนต่อกฎหมายให้มีการลงโทษต่อผู้ผลิตตามกฎหมายอาญา มีทั้งบทลงโทษแบบปรับและจำคุกนั่นเอง จะเป็นได้ว่าสิทธิเหล่านี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายสร้างความเป็นธรรม  แต่ผู้ใช้กฎหมายก็ย่อมต้องรู้จักเรียนรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองด้วยเช่นกัน ...
Read More

ขั้นตอนในการร้องเรียนต่อสคบ.

เมื่อประชาชนโดนเอาเปรียบจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไร้ความเป็นธรรม และเน้นการสร้างผลกำไรเป็นสำคัญ  หลายรายถอดใจไม่ยอมเอาเรื่อง และยอมให้เป็นผู้ถูกกระทำเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา  แต่รู้ไม่ว่ากฎหมายได้ให้สิทธิ์กับประชาชนในการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ง่ายๆ เพราะการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ต้องทำที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร  หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่    โดยมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมเอกสารที่สำคัญได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานเอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานสำคัญ  ไม่ว่าจะเป็น หนังสือสัญญา เอกสารโฆษณา ภาพถ่าย ฯลฯ นอกจากนี้สำหรับกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน อาจจะต้องมีการเตรียมไปรษณียบัตร 1 แผ่น และอากรสแตมป์จำนวน 30 บาท กรอกแบบบันทึกร้องเรียนพร้อมแนบเอกสารที่เตรียมมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย  หลังจากนั้นก็รอติดตามผลหากมีการดำเนินการล่าช้าก็สามารถร้องเรียนได้ด้วย ช่องทางอื่นๆในการติดต่อเพื่อร้องเรียนในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่สะดวกกว่าการไปยื่นเรื่องด้วยตนเองก็คือ การโทรติดต่อสายด่วนโดยตรงเพื่อร้องทุกข์ call center :1166  หรือแจ้งทางไปรษณีย์ผ่านที่อยู่ ตู้ ป.ณ. 99 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300  ก็สามารถทำได้ รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ตามหน้าเว็บไซต์อย่าง  Website: http://www.ocpb.go.th หรือส่งอีเมล์เข้าไปที่ consumer@ocpb.go.th ก็ได้ โดยทุกเรื่องราวของการร้องทุกข์จะถูกนำไปใช้พิจารณาและบังคับให้ความเป็นธรรมการประชาชนให้ถึงที่สุด  ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างทันสมัยในปัจจุบัน  และการบริหารจัดการของรัฐบาลให้ก้าวทันโลกดิจิตอลจะสร้างปรากฏการณ์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ปัจจุบันการให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้อีกช่องทางนั่นก็คือ “ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านการโทรเข้ามาที่เบอร์ 1166” สามารถโทรมาเพื่อสอบถามขอคำปรึกษา หรือร้องเรียนเมื่อได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ์จากผู้ประกอบการให้บริการหรือตัวผู้ผลิตสินค้าเอง   การบริหารจัดการศูนย์ดังกล่าวถูกแบ่งเป็นหลายฝ่าย  ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และฝ่ายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาร้องทุกข์  รวมไปถึงฝ่ายทนายอาสาคอยทำหน้าที่แก้ไขความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เห็นหรือไม่ว่าปัจจุบันมีวิธีมากมายในการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากหรือมีเส้นสายมากจึงจะได้รับความเป็นธรรม  เพียงแต่ต้องใช้ความกล้าและความเข้าใจในการลองเข้าไปปรึกษาหรือร้องเรียนในปัญหาที่ตนประสบเท่านั้น  ศูนย์รับร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกันอย่างแน่นอน ...
Read More

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวการหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน  มีอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลต่างๆอยู่เสมอ  แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคมากเท่าที่ควร  เพราะขาดศรัทธาในระบบกฎหมายของบ้านเมืองบ้าง และยังขาดความรู้ความเข้าใจในอำนาจของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค อย่าง “ หน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค “ หรือที่ประชาชนเรียกกันติดปากว่า “สคบ.” ประเทศไทยได้จัดตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมา เรียกสั้นๆ ว่า “สคบ.” ตามพ.ร.บ. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และมีการแก้ไขพ.ร.บ.ใหม่ในปี 2541  เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการในสังคม  โดยได้คุ้มครองสิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงได้รับ  แต่ทั้งนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความเป็นธรรมและสำคัญไม่น้อยกว่าการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล เพราะนอกจาก “สคบ.”แล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนควรจะเลือกร้องเรียนให้ตรงกับปัญหาของสินค้าและบริการที่ตนได้รับความไม่เป็นธรรมด้วย เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิให้เต็มประสิทธิภาพดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  คุ้มครองตั้งแต่สินค้าจำพวก  อาหาร วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมไปถึงยารักษาโรค  ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติดให้โทษ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุด หากมีปัญหาความไม่ธรรมจากสินค้าดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้กับหน่วยงานนี้ กรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข  การบริการที่ถูกหลักโภชนาการ หรือมาตรฐานด้านโภชนาการในแง่วิชาการต่างๆ สามารถหาข้อมูลหลักได้จากกรมอนามัยนี้ กรมการค้าภายใน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการส่งออก-นำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบว่าถูกเอาเปรียบจากการค้า สามารถร้องเรียนได้กับหน่วยงานกรมการค้าภายใน กรมที่ดิน  ดูแลสอดส่องปัญหาเกี่ยวกับการโอนซื้อขายที่ดิน  รวมถึงสัญญาจะซื้อจะขาย  และการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารที่ดินได้ที่กรมนี้ สำนักงานมาตรฐานในการผลิตภัณฑ์อุตสากรรม  หรือสินค้าที่มี “มอก.” หากพบข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า สามารถร้องเรียนกับสำนักงานนี้ได้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดูแลควบคุมสารเคมีในการทำการเกษตร และวัตถุอันตรายมีพิษต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี คณะอนุกรมการคุ้มครองผู้บริโภค   จะมีอยู่ในทุกจังหวัดประจำการ คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้มากที่สุด หากประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในหน่วยงานเหล่านี้และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการร้องเรียนเพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมที่พึงได้รับจากความเสียหายอันเกิดจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบได้  ก็นำมาซึ่งการรักษาสิทธิที่ถูกต้อง  ไม่มีการโต้เถียงหรือสร้างความรุนแรงจากความขัดแย้งดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสังคมอีกต่อไป ...
Read More