การร้องเรียน

Formpic

การกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนระบบร้องทุกข์ที่ถูกต้อง

ปัจจุบันฐานะของผู้บริโภคเริ่มมีคุณค่ามากขึ้น หากเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคอะไรก็ตาม ทั้งสินค้าและบริการ เราสามารถเข้าไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ด้วย หน่วยงานที่จะรับผิดชอบตรงนี้ก็คือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หากเราต้องการจะไปร้องเรียนผ่านกับมูลนิธินี้มีวิธีการอย่างไร กรอกอะไรบ้าง ช่องทางการร้องเรียน สำหรับการร้องเรียนในฐานะผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เราสามารถร้องเรียนได้ทั้งหมด 4 ช่องทางด้วยกัน หนึ่งร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เราสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์โดยตรงของมูลนิธิภายในเวลาราชการ วันจันทร์ถึงศุก เวลา 09.00-17.00 น. เมื่อเจ้าหน้าที่รับสายก็อธิบายข้อมูลได้เลย สอง ร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์วิธีนี้เราจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเอามากรอกแล้วส่งไปทางออนไลน์ หรือ ส่งทางจดหมาย ส่งแฟ็กซ์ก็ได้ สามร้องเรียนผ่านระบบแฟนเพจ facebook เข้าไปที่แฟนเพจชื่อว่า fconsumerthai จากนั้นจะทักแชทหรือโพสต์เอาก็ตามสะดวก และวิธีที่สี่ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ ใครสะดวกแบบไหนก็เลือกเอาได้เลย วิธีการกรอกแบบฟอร์ม หากเราต้องการร้องเรียน สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการกรอกข้อมูล แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงสามารถตรวจสอบได้ หากข้อมูลเที่ยงตรงก็จะทำให้การตรวจสอบทำได้ง่ายมากขึ้น  สำหรับแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆดังนี้ ส่วนแรกเป็นข้อมูลของผู้ร้องเรียน ด้านหนึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ระดับการศึกษา ทีนี้ตรงหัวเอกสารจะมีข้อมูลให้เราเลือกว่าจะส่งข้อมูลร้องเรียนในประเด็นอะไรแบ่งออกเป็นสามหัวข้อ หนึ่งขอคำปรึกษา สองร้องเรียน สามขอความช่วยเหลือด้านคดี กับช่องทางการร้องเรียนว่าเราจะไปด้วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์ เลือกเอาได้ตามนั้น ส่วนที่สองของข้อมูลจะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้ร้องเรียนแทน (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถร้องได้) ข้อมูลที่กรอกก็จะเหมือนกับส่วนแรกเป็นข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐาน แต่จะมีคำถามว่า ร้องเรียนแทนด้วยสาเหตุใด และ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนอย่างไร ส่วนที่สามเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลเรื่องที่ต้องการร้องเรียน เริ่มจากการกรอกข้อมูลบริษัทห้างร้านที่เป็นคู่กรณี ก็จะเป็นชื่อ ที่อยู่ของห้างร้านนั้น ตรงนี้สำคัญที่ว่าเค้าเปิดช่องให้ร้องเรียนได้เยอะมากไม่เพียงแค่ห้างร้าน หากคู่กรณีเป็นร้านค้าในตลาด ตลาดนัด ตัวแทนขายตรง ตัวแทนจำนวน ขายออนไลน์บนแฟนเพจ อินตราแกรม ไลน์ เว็บไซต์ ขายทางโทรศัพท์ สามารถเอามากรอกเพื่อร้องเรียนได้หมด ส่วนที่สองข้อมูลตรงนี้จะเป็นการพูดถึงรายละเอียดของข้อขัดแย้งตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า บริการตรงนั้น การชำระเงิน รายชื่อสินค้าบริการที่ซื้อ จำนวนชิ้น จำนวนเงิน ราคาที่เสียไปทั้งหมด จะมีข้อมูลให้เรากรอกลงไปด้วยว่ามีการกรอกติดต่อสถานการณ์ติดต่อนั้นอย่างไร ติดต่อใครมาแล้วบ้าง วันที่ชื่อ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ข้อมูลตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลขั้นพื้นฐานของเราต่อเหตุการณ์ ทางมูลนิธิจะได้ตรวจสอบจากข้อมูลตรงนี้ได้ถูกต้อง หากกรอกครบและเป็นจริงทุกอย่างจะดี เอกสารประกอบการร้องเรียน การร้องเรียนนั้นไม่ได้จะใส่ข้อมูลอย่างเดียว เราต้องมีเอกสารหลักฐานแนบด้วยเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่เราเขียนไป เอกสารแนบมีอะไรบ้าง ...

หน้าที่หลักและสิ่งสำคัญของสายด่วนผู้บริโภค 1556

ผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะเลย สิ่งสำคัญก็คือหลายคนรู้จักสิทธิ์ของตัวเอง หากรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ เราสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เลย นอกจากนั้นยังมีองค์กรของทางภาครัฐที่เข้ามาเป็นหน่วยงานช่วยเหลือผู้บริโภคอีกด้วย บ้านเราก็คือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมีสายด่วนก็คือ 1556 สายด่วนนี้คืออะไร อะไรคือสายด่วนผู้บริโภค 1556 หลายคนอาจจะไม่รู้จัก เราขออธิบายกันสักนิดหนึ่ง สายด่วนผู้บริโภค 1556 มันคือสายด่วนที่จัดตั้งขึ้นจากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค โดยสายด่วนนี้เมื่อเราโทรเข้าไปจะมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรมารับสายเพื่อรับฟังปัญหาของเราเกี่ยวกับปัญหาของสินค้า บริการที่เราได้รับไม่ได้มาตรฐาน โดนเอาเปรียบ หรืออะไรก็ตาม อีกทั้งเจ้าหน้าที่สายด่วนเหล่านี้มาจากทีมงานของสำนักงานอาหารและยา (อย.) ดังนั้นไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง กดโทร 1556 แล้วเจออะไรบ้าง สายด่วน 1556 มีอะไรบ้าง เมื่อเราโทรเข้าไปในสายด่วน 1556 มีอะไรบ้าง ในนั้นก็จะมีการเมนูให้เราเลือกว่าจะโทรไปในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า และบริการ ซึ่งเมนูให้เราเลือกตัวอย่างก็คือ การให้ความรู้เรื่องยา, อาหาร, อาหารเสริม, เวชสำอาง, เครื่องมือทางการแพทย์, โภชนาการ เป็นต้น เรายังสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้เราเข้าใจและคัดเลือกสินค้า บริการด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ ไม่เพียงแค่ใครจะเชื่อว่าสายด่วน 1556 มีเรื่องของการดูดวงนะ เข้าไปเลือกเมนูดูดวงได้แบบขำๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างไรก็ตามหน้าที่หลักสำคัญของสายด่วนผู้บริโภค 1556 ก็คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการสายสุขภาพว่าเป็นอย่างไร ยิ่งเดี๋ยวนี้สินค้าสุขภาพออกมาเยอะมากทั้ง ยา อาหารเสริม เต็มไปหมด ก่อนที่เราจะซื้อหามารับประทานเราขอแนะนำว่าการเข้าไปหาข้อมูลก่อนเป็นเรื่องดีเพื่อป้องกันสินค้าเป็นของปลอมจะได้ป้องกัน และหลีกเลี่ยงไว้ก่อน ทีนี้สินค้าบางตัวเราไม่สามารถมองหาข้อมูลต้นทางที่ดีแม่นยำได้ เราอาจจะต้องใช้สายด่วน 1556 เป็นทางเลือก ที่ปรึกษาเพื่อตัดสินใจอีกทีว่าจะใช้สินค้านั้นหรือไม่ สองหากเราใช้สินค้าสายสุขภาพไปแล้วเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ยา หรือ ร่างกายแสดงผลข้างเคียงออกมาจากการรับประทานยา อาหารเสริมเหล่านั้น ทางที่ดีเราควรใช้สายด่วน 1556 เป็นทางออกในการปรึกษาหาทางแก้ไข ทั้งด้านร่างกาย และ ทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการร้องเรียน วิธีการร้องเรียน ข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากสายด่วน 1556 ทุกเรื่อง กิจกรรมร่วมสนุกกับ 1556 สำหรับใครที่เข้าไปใช้งานบริการกับสายด่วน 1556 แล้ว เราขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งวางสาย ลองเข้าไปเลือกเมนูเล่นเกมชิงรางวัลกับ 1556 พอกดเข้าไปจะมีการเล่นเกมตอบคำถามสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและยา เชื่อว่าตอบได้แน่นอนไม่ยากอย่างที่คิด เล่นเพื่อทบทวนตัวเองไปด้วย อีกอย่างหากเราตอบได้ดีบวกกับดวงอีกนิดหน่อยอาจจะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านมาด้วย ฟังข่าวเด่นด้านสุขภาพ อีกหนึ่งเมนูของสายด่วนผู้บริโภค แม้จะไม่ใช่หน้าที่หลักแต่ก็ทำหน้าที่เสริมได้ดี นั่นก็คือ ข่าวเด่น เราสามารถเข้าเมนูไปฟังข่าวเด่นทางด้านสุขภาพ หรือ ข่าวอื่นๆได้ด้วย โดยภาพรวมสายด่วน 1556 ...
Complaint Center

ประโยชน์ของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภคที่ทุกคนควรรู้

ปัจจุบันนี้องค์การบริหารทางราชการได้มีการปรับเปลี่ยนไปมาก ได้เกิดองค์กรที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ หรือ ช่วยเหลือเวลาเกิดปัญหาได้ด้วย น่าเสียดายที่ประชาชนหลายคนอาจจะไม่รู้จักองค์กรเหล่านี้เท่าไร อีกหนึ่งองค์กรที่จะหยิบมาแนะนำกันก็คือ ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค หรือชื่อเต็มคือ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) องค์กรนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ช่วยเหลือเราได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน ประวัติของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค กว่าจะมาเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้นั้น ถือว่าต้องฟันฝ่ากันมาไม่น้อยทีเดียว เริ่มต้นจากยุคแรกย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 ตอนนั้นได้มีองค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ได้เข้ามาเชิญชวนให้ไทยจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศซึ่งกัน และกัน แต่ปรากฎว่าไม่สำเร็จไทยเราไม่สามารถจัดตั้งองค์กรดังกล่าวได้ จนกระทั่งพอจะเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็ในปี พ.ศ.2514 ปีนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชื่อว่า คณะกรรมการศึกษา ส่งเสริมผู้บริโภค แต่ก็ไม่ยั่งยืนคณะกรรมการชุดดังกล่าวจบลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องรอถึงยุครัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านมีแนวคิดจัดทำเรื่องดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม และยั่งยืนมากขึ้น จนนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติเรื่องดังกล่าว ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2522 หลังจากมีพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการจัดตั้งองค์กรภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีจนกลายเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในที่สุด หน้าที่ของ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับหน้าที่ของหน่วยงานนี้ภาพรวมจะเป็นการช่วยเหลือ คุ้มครอง รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือ บริการที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สองพัฒนาระบบกลไก เครื่องมือเพื่อป้องกัน ควบคุม สินค้า และบริการในประเทศให้มีความปลอดภัย สามประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคของตัวเอง สำนักงานผู้บริโภค มีช่องทางการติดต่ออย่างไร สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เค้าจะมีบริการเปิดศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะสามารถส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่เราพบเจอมาได้ เมื่อทาง สคบ. ได้รับเรื่องดังกล่าวก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อแจ้งไปยังเจ้าของสินค้า  และบริการต่อไป ช่องทางการติดต่อสื่อสารนั้นก็จะมีการเขียนจดหมายไปยังตู้ ปณ. 99 กรุงเทพฯ 10300 ส่งต่งไปยังหน่วยงานด้วยตัวเอง หรือ หากต้องการความรวดเร็วขอแนะนำว่าโทรไปสายด่วน 1166 จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์อยู่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า นอกจากจะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้ว อีกด้านหนึ่งทาง สคบ. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบสินค้าบริการที่เกิดขึ้นในประเทศด้วย ยิ่งสินค้า บริการที่เกิดขึ้นใหม่จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่า สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่โฆษณาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หากพิสูจน์แล้วไม่เป็นจริง อาจจะต้องมีการตรวจสอบไปยังต้นทางนั้น เผยแพร่การบริโภคที่ถูกต้อง ผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิ์อะไรบ้าง หลายคนอาจจะสงสัยในจุดนี้ บางคนก็ทราบ บางคนก็ไม่ทราบ ทางสคบ.เลยจุดบริการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์มากเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ การศึกษาความรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เท่าทันต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่เท่านั้น ยังมีการเผยแพร่เป็นผลงานทางด้านวิชาการเพื่อให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร บทความ ...
Structur 2018picnew

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เอาผิดแชมพูยี่ห้อดังขายไม่เต็มขวด !

‘พล.ต.ต.ประสิทธิ์’ ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือที่ประชาชนคนไทยรู้จักกันดีภายใต้ชื่อ ‘สคบ.’ ได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อว่า ‘สคบ.’ ได้เชื้อเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งผู้ขายสินค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย สบู่ , แชมพู , ครีมนวด และโลชั่น เข้ามาพูดคุยเรื่องการแสดงฉลาก เพราะเหตุการณ์นี้มีมูลมาจากการที่ สคบ.ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้หลายจังหวัด แล้วพบการร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวนมากว่า สินค้าหลายชนิดตามกล่าวไว้ในข้างต้น มีปริมาณไม่ตรงกับฉลาก โดยเฉพาะขวดแชมพูที่บริเวณข้างขวดมีการระบุเอาไว้ว่า มีปริมาณสุทธิทั้งสิ้น 450 มิลลิลิตร หากแต่จากนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบ ปรากฏว่าขวดแชมพูส่วนใหญ่มีปริมาณของเหลวภายในเพียง 420-430 มิลลิลิตรเท่านั้น !! แชมพูยี่ห้อดัง ขายในปริมาณไม่ตรงกับการกล่าวอ้าง จากผลการทดสอบจึงพบว่า แชมพูดังกล่าวมีปริมาณน้อยกว่าที่กล่าวอ้างเอาไว้จริง ! หากแต่ก็ไม่มาก แต่ถึงกระนั้นถ้านำมารวมกันทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว โดยสินค้าเหล่านี้มีการขนออกมาจากโรงงานผลิตโดยตรง เพราะฉะนั้นทาง สคบ.จึงจำเป็นต้องเรียกให้ผู้ผลิตออกมาให้คำตอบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำฉลากให้ตรงกับปริมาณเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ส่วนในเรื่องของราคาขาย ก็คงต้องไว้วานให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลจัดการให้อย่างเด็ดขาดต่อไป บุกจังหวัดพังงาและภูเก็ต ตรวจเข้ม นอกจากนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมว่า ‘เลขาฯ สคบ.’ ได้นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจอย่างเข้มงวด ในจังหวัดพังงาและภูเก็ต วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  เพื่อตรวจสอบน้ำหนักของแชมพู และน้ำยาปรับผ้านุ่มประเภทซอง ผลการตรวจพบว่าปริมาณของแชมพูสระผม 2 ยี่ห้อซึ่งนำมาทดลอง ในยี่ห้อแรกบริเวณฉลากข้างขวดได้ระบุถึงปริมาตรสุทธิ 450 มิลลิลิตร หากแต่เมื่อตรวจด้วยแล้วกลัวได้ปริมาณเพียง 430 มิลลิลิตรเท่านั้น และในขณะที่การตรวจสอบยี่ห้อที่ 2 บนฉลากได้ระบุปริมาตรไว้ถึง 400 มิลลิลิตร หากแต่เมื่อตรวจสอบแล้วได้น้ำหนักเพียง 380 มิลลิลิตรเท่านั้น ทำให้ผลเป็นประจักษ์ว่าปริมาณของแชมพูทั้ง 2 ยี่ห้อนั้น หดหายไป 20 มิลลิลิตรเลยทีเดียว ทำให้ไม่ตรงกับฉลากที่ระบุไว้ ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องเสียเงินไปฟรีๆจำนวน 2 บาทกว่า ซึ่งถ้าลองนำปริมาณของผู้ใช้งานจากทั่วประเทศไทยมาคิด  จะเป็นเงินหายไปในระดับมหาศาลเลยทีเดียว  ส่วนทางด้านของน้ำยาปรับผ้านุ่ม ปริมาตร 375 มิลลิลิตร เมื่อลงมือตรวจสอบด้วยวิธีการเดียวกันแล้ว พบว่ามีปริมาณตรงกับฉลากจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเอง ก็ต้องใส่ใจในการเลือกซื้อ เมื่อพบสิ่งน่าสงสัยก็ให้แจ้ง สคบ. ทันทีเพื่อสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้น ...
Complaints about carsnewwpic

ร้องเรียน สคบ เกี่ยวกับ รถยนต์

คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าเกิดถูกผู้ประผลิตรถยนต์เอาเปรียบ หรือไม่รับผิดชอบในกรณีที่รถยนต์ของเรามีปัญหา เราสามารถทำอะไรได้บ้าง แล้วจะไปเรียกร้องกับหน่วยงานใด คำตอบก็คือ “ได้ครับ” เวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ตาม เราสามารถไปร้องเรียนได้กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากบรรดาผู้ประกอบการ แล้วเรื่องไหนที่เราสามารถนำไปร้องเรียนได้บ้างล่ะ 1.บริษัทหรือร้านค้าไม่เปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดให้ หลังจากซื้อสินค้ามาไม่เกิน 6 เดือน ตามกฎหมายแล้วเราสามารถเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบได้ แม้ว่าจะรับสินค้ามาแล้วแต่ยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้เสียหายมาก่อนที่จะส่งมอบ โดยครอบคลุมสินค้าที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ อย่างเช่น รถยนต์ และ โทรศัพท์มือถือ เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า 2.บริษัทมีการปรับดอกเบี้ยเกิน 15% ในกรณีที่ผิดนัดชำระ มีการเก็บค่าธรรมเนียมทวงถามเกินจริง ก็สามารถนำไปร้องเรียนได้เช่นกัน ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับใหม่ 2561 สามารถปรับดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% และต้องเก็บค้าธรรมเนียมทวงถามตามค่าใช้จ่ายจริง หากลูกค้าต้องการโปะเงินทั้งหมด บริษัทจะต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 50% วิธีร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สคบ. เวลาเราจะร้องเรียนเรื่องอะไรในสมัยก่อน เราต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน หรือโทรสายด่วนสคบ. 1166 แต่เดียวนี้มีวิธีที่ดีกว่า ไม่ต้องเสียเวลาโทร ไม่ต้องเดินทางไปไกล แค่เปิดเว็บไซต์ของเว็บสคบ. ที่มีช่องทางร้องเรียนออนไลน์แล้วในตอนนี้ เพื่อมอบความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับผู้บริโภค ส่วนวิธีการส่งคำร้องเรียนก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย สามารถทำขั้นตอนได้ดังนี้ 1.เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีหมายเลขประจำตัว 12 หลัก เอาไว้ใช้ในการล็อคอินเข้าสู่ระบบ 2.ต้องรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ก่อนที่จะนำมาใช้ประกอบคำร้องเรียน เช่น รูปภาพ สำเนาใบเสร็จ หรือสำเนาใบแจ้งความ 3.เอกสารที่นำมาประกอบ จะต้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เพราะหากคุณส่งข้อมูลไปแล้วเท่ากับว่ายอมรับเงื่อนไขทุกอย่างก่อนหน้านี้ คือยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่หากตรวจพบว่ามีความผิดปกติ คุณอาจจะมีความผิดและโดนฟ้องกลับแทน ดังนั้นควรหาหลักฐานที่มีความชัดเจน ให้คิดให้รอบคอบก่อนนำมาใช้ หลักฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบเรื่องร้องทุกข์ 1.สำเน้าบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.หลักฐานแจ้งความประจำวัน 5.เอกสารโฆษณา 6.ฉลากสินค้า 7.ภาพถ่าย 8.สำเนาสัญญา 9.หนังสือมอบอำนาจ 10.ใบขับขี่ 11.สำเนากรมธรรม์ 12.สำเนาหนังสือเดินทาง 13.สำเนาคู่มือทะเบียนรถ 14.สำเนาใบรับซ่อม 15.สำเนาใบแจ้งหนี้ ...
skb1166

สคบ สายด่วน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้สูงสุด

ในทุกวันนี้บอกได้เลยว่า สคบ สายด่วน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้สูงสุด จริงเพราะทันทีที่ได้รับข่าวสารต่างๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางนี้ได้ดีมากเพราะทำให้สะดวกรวดเร็ว ในการประสานงานเรื่องต่างๆมาก จากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีช่องทางนี้ จะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆ ที่ร้องเรียนเข้าไปมันมีระยะเวลาในการติดต่อค่อนข้างยาก ซึ่งมีผลต่อเนื่องทำให้เรื่องราวเหล่านี้ใช้เวลาในการตรวจสอบยากและในบางครั้งผู้กระทำความผิดอาจจะไหวตัวทันครับ เรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนกับ สคบ สายด่วน ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนกับ สคบ สายด่วน ที่ได้รับเข้ามานั้นมีมากมายโดยเราเลือกข้อความที่ถูกร้องเรียนเข้ามาบ่อย รวมทั้งเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ 1.เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยเพราะในบางครั้งผู้ผลิตอาหารอาจละเลยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ดีเสียก่อนออกจำหน่าย ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยแรกเท่านั้น ตรงนี้ผู้ผลิตจะมีความผิดทันที นอกจากนี้ร้านจำหน่ายยังมีความผิดโดยเงื่อนไขของสิ้นค้าหมดอายุมาเกี่ยวข้องด้วยครับ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารแช่แข็ง ที่มีเวลาเพียงไม่กี่วัน แต่อย่างไรก็ตามของเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอยู่ดีเพราะสามารถปรุงให้รับประทานกันได้ง่ายนั่นเอง 2.ของใช้ที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือเครื่องสำอางที่ใช้ประจำวัน หรือเป็นของที่พกติดตัวทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โทรศัพท์เองก็เช่นกันเพราะทุกวันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว แต่ที่เจอมากสุดสำหรับหัวข้อนี้เห็นจะเป็นพวกเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานครับ เพราะในบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหน้าบางส่วนที่จนทำให้ เกิดสิวและปัญหาผิวต่างๆตามมา ซึ่งการแก้ไขมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับ ทางที่ดีผู้บริโภคเลือกให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่ต้องบริการ สคบ สายด่วน ให้เสียเวลาครับ ...

ส.ค.บ. เขามีหน้าที่ทำไรกันเรามาทำความรู้จักกัน

ปัญหาเรื่องการถูกเอาเปรียบของผู้บริโภคคือปัญหาใหญ่ที่คนในสังคมไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานผู้ทำหน้าที่คอยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีผลกระทบเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ด้วยการมีหน่วยงานอย่าง ส.ค.บ. คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากเมืองไทยอีกทั้งยังคืนความเป็นธรรมให้กับสังคม สำหรับใครที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโปรดระวังเอาไว้ให้ดีว่ามีหน่วยงานที่พร้อมช่วยเหลือพวกเขาแล้ว ส.ค.บ. เป็นหน่วยงานอะไร ส.ค.บ.หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานของราชการในระดับกรม ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เวลานี้สำนักงานของ ส.ค.บ. ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. หน้าที่หลักของ ส.ค.บ. คืออะไรกันบ้าง สอดส่องดูแลพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคทุกประเภทที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการแบบไหนก็ตาม คอยดูแลสอดส่อง ตรวจสอบกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มผู้ทำการทดสอบสินค้าชนิดใหม่ว่ามีข้อสงสัยใดๆ ที่อาจกระทำแล้วไม่ปลอดภัยต่อกลุ่มผู้บริโภคบ้างหรือไม่ ทำการศึกษาวิจัยสำหรับการหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้บริโภค ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพื่อประโยชน์ทีเกิดขึ้นกับผู้บริโภคให้มากที่สุด ผลักดันการให้ความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของมูล สิทธิที่กลุ่มผู้บริโภคสมควรได้รับเพี่อที่ตัวของผู้บริโภคเองจะได้เข้าใจถึงปัญหา สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ชิดได้ ทำการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้บริโภค มีการแจ้งรายชื่อสินค้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปลอดภัย พบสารปนเปื้อนอันจะนำไปสู่ผู้บริโภคได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ หากมีการร้องทุกข์จากผู้บริโภค ส.ค.บ. จะทำการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและถูกจุดมากที่สุด ต้องยอมรับว่า ส.ค.บ.หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้บริโภคทุกคนผู้ซึ่งรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความไม่เป็นธรรม มีสิ่งไม่ชอบมาพากล ได้รับผลกระทบจากการบริโภคสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ดังนั้นหน่วยงานอย่าง ส.ค.บ. จะต้องทำการเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่างๆ ให้กับผู้บริโภคเพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อไปกับกลุ่มธุรกิจไม่หวังดีและต้องการหลอกลวงผู้บริโภคนั่นเอง เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อประชาชนอย่างเราๆ มากทีเดียวสำหรับ ส.ค.บ. หน่วยงานนี้ ...

ระบบการทำหน้าที่ของ ส.ค.บ

ส.ค.บ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อน โดยมีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคทุกที่ถูกเอาเปรียบจากสินค้าหรือบริการใด สามารถร้องเรียนมายัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วนร้องทุกข์โทร. 1166 การร้องเรียน เป็นสิทธิที่ ผู้บริโภคพึงกระทำได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจได้สำนึกต่อการเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้บ้าง นอกจากนี้ข้อสำคัญ คือ เป็นการช่วย ส.ค.บ ได้ทราบถึงปัญหาของผู้บริโภคโดนตรงจะได้ลงมือดำเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ ระบบการทำหน้าที่ของ ส.ค.บ ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบ,พิสูจน์ไม่ว่าจะทั้งสินค้าหรือบริการใดๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในรูปต่างๆ ต่อผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยการใช้วิธีและเทคนิคใหม่ๆทางการตลาด รวมทั้งการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย ปกติผู้บริโภคจำนวนมากไม่อาจทราบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคุณภาพ,ราคาของสินค้ารวมถึงบริการนั้นได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น สคบ.จึงมีบทบาทในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ  มีการทดสอบ,ตรวจพิสูจน์บ้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร สนับสนุน/ทำการศึกษาและวิจัยปัญหา บางครั้ง ส.ค.บ ก็มีการร่วมกับสถาบันการศึกษาพร้อมหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้บริโภคให้ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการ ตัวอย่างการดำเนินการที่ผ่านมา อาทิ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องของความปลอดภัยหรืออันตรายซึ่งอาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ  ผู้บริโภคควรได้มีการเรียนรู้เพื่อมีความเข้าใจในปัญหา จะได้หาวิธีการป้องกัน,หลีกเลี่ยง เพื่อจะได้คุ้มครองตนเองในขั้นต้นก่อน เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลการส่งเสริมรวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคจึงเป็นหน้าที่อันสำคัญ อันหนึ่งของ ส.ค.บ ดำเนินการเผยแพร่วิชาการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ให้ความรู้การศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยในการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด รวมทั้งใช้ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ข้อเท็จจริง ทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะทั้งทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อย่างสม่ำเสมอ เท่านั้นไม่พอยังมีเอกสาร บทความ ข่าวสาร จากส.ค.บ แจกฟรีแก่ผู้สนใจอีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมอย่างแรงกล้า ให้ผู้บริโภคทั้งหลายได้มีความรู้ระดับพื้นฐานของด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าโฆษณาเกินจริง ตลอดจนบริการไม่เป็นธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเผยแพร่ความรู้ของ ส.ค.บ นั้นส่วนใหญ่จะเสนอสาระความรู้มีประโยชน์ โดยการใช้ถ้อยคำรวมทั้งภาษาเข้าใจง่ายแต่แฝงความรู้ทางวิชาการอย่างอัดแน่นเอาไว้ ...
Protection_Agency

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศมีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้บริโภคถือเป็นบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะบางทีผู้บริโภคเหล่านี้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคไปมีต้นกำเนิดจากอะไร ใช้สารเคมีในการผลิตที่เป็นอันตรายต่อร่างกายร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหน หรือราคาสินค้าต่างๆ มีความเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม อันนี้คือสิ่งพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนพึงได้รับ แต่การบริโภคมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นในประเทศของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเกิดขึ้นได้ในประเทศอื่นๆ ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศจึงเป็นกลุ่มคนสำคัญในการให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากที่สุด ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อขององค์กร ผู้ผลิต หรือผู้ขาย รู้จักองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศพร้อมหน้าที่ที่ทำ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มองค์กรอิสระมีหน้าที่หลักคือเรื่องของการทำงานเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคทั่วโลกเลยไม่นับเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแบบไม่มีการแสวงหาผลกำไร ประเทศสมาชิกที่เป็นเครือข่ายขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศประกอบไปด้วย 115 ประเทศ องค์กรดังกล่าวก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1960 เพื่อให้ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายในการบริโภคสินค้าหรือบริการ พูดง่ายๆ คือ คุ้มครองให้ปลอดภัยจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ดีนั่นเอง วิสัยทัศน์ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ คือ hawaii shirt เป็นองค์กรช่วยพิทักษ์สิทธิของผุ้บริโภคทุกคน จุดมุ่งหมายขององค์กรมองว่าผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับสินค้าหรือการบริการที่เกิดความเหมาะสม มีความปลดภัย ดังนั้นองค์กรจะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมนั่นเอง สิทธิของผู้บริโภคจากคำจำกัดความขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ สิทธิที่เกิดความพึงพอใจด้านความต้องการพื้นฐาน เช่น การได้รับสินค้าหรือบริการที่จำเป็น ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่มพอเหมาะกับการดำรงชีวิต ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข มีโอกาสได้รับการศึกษา ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากทางภาครัฐ สิทธิที่ต้องได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้งานสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้รับการรับฟังข้อมูลสินค้าหรือบริการเพื่อตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ สิทธิที่ต้องได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิของตนเองจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ สิทธิที่ต้องได้พักอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี การทำงานขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกันหลายประเทศ รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคทั้งโลก และยังทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นองค์กรที่น่าสนใจและควรมีเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงสำหรับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ ...
Office-of-the-Consumer-Protection-Board

การร้องเรียน ส.ค.บ ผ่านเว็บไซต์

คุยผู้บริโภคทั้งหลายเคยหรือไม่ ในการซื้อของหรือใช้บริการใดๆ แล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ ทว่านานวันเข้าปัญหานั้นยิ่งหนักขึ้นๆ จนถึงเวลาที่คุณต้องออกมาหาทางแก้ไข เพื่อทวงคืนสิทธิที่คุณจะได้รับ และในวันนี้ปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา เพราะ นอกจากสายด่วน สคบ.แล้ว ตอนนี้ทาง  สคบ. มีช่องทางการร้องทุกข์ใหม่แสนสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยคุณสามารถร้องทุกข์ในฐานะผู้บริโภคซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงจากผู้ประกอบการได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีการใช้งานเว็บไซต์เพื่อร้องทุกข์กันแบบง่ายๆ เลย ข้อควรรู้ การร้องทุกข์ออนไลน์จำเป็นจะใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ร้องทุกข์ เพื่อเข้าระบบ ควรเตรียมสำเนาบัตรประชาชน รวมทั้งสำเนาเอกสารในการร้องทุกข์ให้พร้อม เช่น สำเนากรมธรรม์ , รูปภาพ , สำเนาใบเสร็จ สำเนาใบแจ้งความบันทึกประจำวัน เป็นต้น สแกนเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ ,  แปลงเป็น pdf หรือ ถ่ายรูปสำเนานั้นโดยให้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจน ข้อมูลทุกอย่างต้องไม่เป็นเท็จ ควรมีเอกสารกับรูปภาพประกอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีหลักฐานแน่นหนามากที่สุด เอกสารประกอบการร้องทุกข์ที่สำคัญ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มน้ำหนักให้แก่การร้องทุกข์ของด้วย อย่าลืมถ่ายเป็นไฟล์รูปภาพให้ชัดเจน ตัวอย่างของเอกสารมีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแจ้งความประจำวัน เอกสารการโฆษณา ภาพถ่าย, สำเนาสัญญาต่างๆ สำเนากรมธรรม์ สำเนาบัญชีธนาคาร/statement สำเนาคู่มือทะเบียนรถ สำเนาใบแจ้งหนี้, ใบรับซ่อม เป็นต้น เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วให้เข้าเว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th/ เลือกไปที่  à  ร้องเรียน online ß วิธีสมัครสมาชิก *จำเป็นต้องสมัคร กดที่ Register เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณก็กรอกข้อมูลต่างๆลงไปตามความจริง ถ้าหากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เพียงใส่ Username และ Password ก็สามารถ Log-in เข้าระบบได้เลย เมื่ออ่านและทำความเข้าใจ ข้อควรทราบ เรียบร้อยแล้ว ให้กาเครื่องหมายถูกทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกด ยอมรับเงื่อนไข วิธีร้องทุกข์ออนไลน์ หลังจากLog-in เข้าระบบแล้ว ให้กดเลือกไปที่ ร้องทุกข์ออนไลน์ จะมีเมนูย่อย 3 รายการ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ...