ปัญหาผู้ซื้อบ้านโดนเอาเปรียบ สคบ. จะแก้ไขอย่างไร

house

สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียน บ้าน คอนโด ที่ไม่ได้คุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากปล่อยไว้ในอนาคตอาจจะไม่เป็นผู้ดีต่อผู้บริโภคแน่นอน โดยเล็งเห็นว่าต้องมีมาตรการแก้ไข หาวิธีป้องกันให้ถูกจุด โดยต้องแก้ไขจากต้นทางไม่ใช่ ไปแก้ไขที่ปลายเหตุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะกุ้งนั้นมีราคาสูง ในเมื่อวางเงินดาวไปแล้ว กลับได้บ้านคุณภาพต่ำว่าราคาหรือบ้านที่ผิดไปจากแบบ ปัญหามักเกิดจาก 2 ปัจจัย เช่น 1.เกิดการแบบตั้งใจหรือใช้วัสดุที่ด้อยคุณมากเกินไป 2.เกิดจากการผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจกับผู้รับเหมา ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลกระทบต่อผู้รับเหมาทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาต่างๆควรจะเข้ามาพูดคุยกันให้เข้าใจ

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่ผู้ซื้อขาดความรู้ ไม่รอบครอบในเรื่อง เอกสารต่างๆ การดูสัญญา รวมถึงการเซ็นต์สัญญาในการซื้อขาย เพราะมั่นใจในการโฆษณามากเกินไป