รู้จักไหม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนับว่ามีบทบาทมากขึ้นในบ้านเรา หลายครั้งที่ผู้ประกอบการทำสินค้าที่อันตรายและไม่ผ่านการรับรองออกมาขาย หรือ ทำสิ่งที่คาบลูกคาบดอกที่จะเกิดผลเสียต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้มีการรวมตัวกันเพื่อออกมาต่อต้านเรื่องดังกล่าวให้กลับไป อย่างเช่นเรื่องการผลักดันไม่ให้เกิดการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อเป็นต้น เรื่องเหล่านี้เป็นผลงานสำคัญของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเลย ว่าแต่เรารู้จักไหมว่ามันคืออะไร

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการรวมตัวของผู้บริโภคเพื่อรวมกันต่อต้าน ต่อรอง กับผู้ประกอบการต่างๆตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศก็มีเหมือนกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการเรียกร้อง สร้างหลักประกันได้อย่างหนึ่งว่า ผู้บริโภคจะไม่ยอมปล่อยให้มีสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคออกมาอย่างแน่นอน

กิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้บริโภค

ไม่เพียงแค่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเฝ้าระวังเท่านั้น เครือข่ายผู้บริโภคเองก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริโภคอีกด้วย อย่างเช่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ได้มีการจัดกิจกรรม ช่องทางการติดต่อไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตลาดท้องถิ่นให้กลายเป็นตลาดสีเขียวที่สินค้ามีคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถทานได้อย่างปลอดภัย หรือจะเป็นการระดมทุนเพื่อสมทบทุนโครงการบริจาคกับหน่วยงานอื่นเป็นต้น

สื่อกลางในการร้องเรียน

การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเรื่องสำคัญเลย การรวมกลุ่มกันแบบนี้จะเป็นการผนึกกำลังกันเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ต้องการร้องเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหน กำลังเงินก็ไม่มี ความรู้ก็ไม่รู้จะไปฟ้องตรงไหน แต่เครือข่ายจะช่วยเหลือเราได้ เนื่องจากเครือข่ายเป็นการร่วมมือของหลายคน ทำให้มีการช่วยเหลือ แนะแนวทาง ลงชื่อร่วมกัน จะทำให้ข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องต่างๆทำได้ดีขึ้น อย่างเช่น เครือข่ายผู้บริโภคทางภาคอีสาน ที่เป็นผู้ช่วยในการฟ้องร้องการคัดค้านการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัด ศรีสะเกษ ที่สุดท้ายทางเจ้าของเสาสัญญาณอาจจะต้องถอยกลับไปทำประชาพิจารณ์และข้อตกลงร่วมกับชุมชนอีกครั้ง เป็นต้น

ช่องทางความรู้

อีกหน้าหนึ่งของการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนขึ้นมานั่นคือ การเผยแพร่ นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา อย่างถูกต้อง โดยความรู้ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกครอบงำจากผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการศึกษาหาความรู้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ได้ อย่างเช่น การนำเสนอภัยเงียบผ่านกล่องโฟมที่ภาพอินโฟกราฟฟิคที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เราแชร์ต่อกันมาจากเฟสบุ๊คของกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น เรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างองค์การอาหารและยา(อย.)กับเครือข่ายภาคประชาชนนั่นเอง