ร้องเรียน สคบ เกี่ยวกับ รถยนต์

Complaints about carsnewwpic

Complaints about cars

คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าเกิดถูกผู้ประผลิตรถยนต์เอาเปรียบ หรือไม่รับผิดชอบในกรณีที่รถยนต์ของเรามีปัญหา เราสามารถทำอะไรได้บ้าง แล้วจะไปเรียกร้องกับหน่วยงานใด คำตอบก็คือ “ได้ครับ” เวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ตาม เราสามารถไปร้องเรียนได้กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากบรรดาผู้ประกอบการ แล้วเรื่องไหนที่เราสามารถนำไปร้องเรียนได้บ้างล่ะ

1.บริษัทหรือร้านค้าไม่เปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดให้ หลังจากซื้อสินค้ามาไม่เกิน 6 เดือน ตามกฎหมายแล้วเราสามารถเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบได้ แม้ว่าจะรับสินค้ามาแล้วแต่ยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้เสียหายมาก่อนที่จะส่งมอบ โดยครอบคลุมสินค้าที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ อย่างเช่น รถยนต์ และ โทรศัพท์มือถือ เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า

2.บริษัทมีการปรับดอกเบี้ยเกิน 15% ในกรณีที่ผิดนัดชำระ มีการเก็บค่าธรรมเนียมทวงถามเกินจริง ก็สามารถนำไปร้องเรียนได้เช่นกัน ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับใหม่ 2561 สามารถปรับดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% และต้องเก็บค้าธรรมเนียมทวงถามตามค่าใช้จ่ายจริง หากลูกค้าต้องการโปะเงินทั้งหมด บริษัทจะต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 50%

วิธีร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สคบ.

เวลาเราจะร้องเรียนเรื่องอะไรในสมัยก่อน เราต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน หรือโทรสายด่วนสคบ. 1166 แต่เดียวนี้มีวิธีที่ดีกว่า ไม่ต้องเสียเวลาโทร ไม่ต้องเดินทางไปไกล แค่เปิดเว็บไซต์ของเว็บสคบ. ที่มีช่องทางร้องเรียนออนไลน์แล้วในตอนนี้ เพื่อมอบความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับผู้บริโภค ส่วนวิธีการส่งคำร้องเรียนก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย สามารถทำขั้นตอนได้ดังนี้

1.เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีหมายเลขประจำตัว 12 หลัก เอาไว้ใช้ในการล็อคอินเข้าสู่ระบบ

2.ต้องรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ก่อนที่จะนำมาใช้ประกอบคำร้องเรียน เช่น รูปภาพ สำเนาใบเสร็จ หรือสำเนาใบแจ้งความ

3.เอกสารที่นำมาประกอบ จะต้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เพราะหากคุณส่งข้อมูลไปแล้วเท่ากับว่ายอมรับเงื่อนไขทุกอย่างก่อนหน้านี้ คือยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่หากตรวจพบว่ามีความผิดปกติ คุณอาจจะมีความผิดและโดนฟ้องกลับแทน ดังนั้นควรหาหลักฐานที่มีความชัดเจน ให้คิดให้รอบคอบก่อนนำมาใช้

หลักฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบเรื่องร้องทุกข์

1.สำเน้าบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาใบเสร็จรับเงิน

4.หลักฐานแจ้งความประจำวัน

5.เอกสารโฆษณา

6.ฉลากสินค้า

7.ภาพถ่าย

8.สำเนาสัญญา

9.หนังสือมอบอำนาจ

10.ใบขับขี่

11.สำเนากรมธรรม์

12.สำเนาหนังสือเดินทาง

13.สำเนาคู่มือทะเบียนรถ

14.สำเนาใบรับซ่อม

15.สำเนาใบแจ้งหนี้