สคบ. เข้มงัดกฎหมาย จัดการเรื่อง ฟิตเนส เรื่องสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

Fitness

สถานบริการฟิตเนส ได้ถูกสคบ.เพ่งเล็งเป็นพิเศษเนื่องจาก สถิติการร้องเรียนสูงมาก โดยต้องสำรวจที่ต่างๆถ้า ผิดจริง ต้องมีการคืนค่าสมัครเมมเบอร์ ถ้าไม่ทำตาม สคบ.จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป

เรื่องการจัดระเบียบสถานที่ออกกำลังกาย ที่เป็นธุรกิจ จะต้องเขียนข้อกำหนดให้ชัดเจน ผู้บริโภคต้องรู้เงื่อนไข ในสัญญามีดังนี้

  • ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ให้บริการ จำนวนอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก การแบ่งแยกประเภท และ การให้บริการเสริมอื่นๆ
  • แจ้งรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เช่น ค่าสมัครสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่างๆที่นอกเหนือจากค่าสมัคร เงื่อนไขการชำระเงิน และ แจ้งวันหมดอายุ
  • ผู้ประกอบการต้องระบุให้จัดเจนในเรื่อง เงื่อนไขการผิดสัญญาให้ละเอียด เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจการยกเลิกสัญญา แต่ก่อนจะยกเลิกสัญญาต้องแจ้งอย่างน้อย 30 วัน

ตัวอย่างเช่น แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส ที่หลอกให้คนมาสมัครเป็น รายเดือน รายปี ตลอดชีพ แล้วค่อยๆปิดตัวหนีทีละ สาขาๆ