สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดในการร้องเรียนของผู้บริโภค

drug

 

ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  บางรายยังไม่รู้ถึงหลักในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง   ยังคงซื้อสินค้าและบริการด้วยความ “ถูกใจ” มากกว่า “เข้าใจ”   ทำให้ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่บ่อยครั้ง ปรากฏตามข่าวและสื่อโซเชียลต่างๆ  ซึ่งมีสาเหตุต่างๆในการร้องเรียนดังนี้

 

ร้องเรียนเกี่ยวกับอาหาร  เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของผู้บริโภค   ซึ่งมีหลายประเด็นในการร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น  การนำอาหารหมดอายุมาจัดจำหน่าย  อาหารหมดอายุแต่แปะฉลากไม่ถูกต้อง  มีการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการขายอาหาร   เครื่องดื่มและอาหารไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐาน  พบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ฉลากที่อยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน

 

ร้องเรียนเกี่ยวยาและเครื่องสำอาง  สมัยนี้เครื่องสำอางรวมไปถึงยาอาหารเสริมแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ก็ว่าได้  การร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาและเครื่องสำอางมักจะเป็น  เครื่องสำอางไม่มีอย.  หรือปลอมแปลงอย.   การจ่ายยาของร้านขายยาไม่ถูกต้องหรือเกินขนาด เน้นผลกำไรมากกว่าสุขภาพของคนไข้   เครื่องสำอางผสมสารปรอทหรือสารที่มีอันตรายต่อผิวพรรณเกินปริมาณที่กำหนด

ร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับข้อสัญญา  นักธุรกิจเมื่อตกลงซื้อขายบางรายสัญญามีความไม่เป็นธรรมหรือให้ผลประโยชน์ต่ออีกฝ่ายมากกว่า หรือไม่ได้ทำสัญญาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็จำเป็นต้องมีการร้องเรียนกันเกี่ยวกับข้อสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น  ก็จำต้องมาไกล่เกลี่ยกันให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย แต่หากไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็จำเป็นต้องมีทนายฟ้องร้องกันทางศาลต่อไป

insurance

ร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา  ทุกวันนี้การใช้ข้อความเพื่อให้มีการชวนเชื่อหรือโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตนกลายเป็นสิ่งจำเป็นในธุรกิจสูงมาก  เพราะคู่แข่งทางการตลาดและธุรกิจสมัยนี้มีเยอะและแข่งกันดุเดือด  การแสดงถึงภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการในทางที่ดูแพงหรือสวยหรูและน่าซื้อ หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลดแลกแจกแถมก็จัดเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งเช่นกัน  ทั้งหมดนี้สามารถกระทำได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้ความจริง เพราะหากโฆษณาแต่ทำไม่ได้ ก็จะเข้าค่ายโฆษณาเกินจริง  อันเป็นที่มาของการร้องเรียนที่พบเจอกันอยู่มากในปัจจุบัน  เข้าค่ายหลอกลวงกันจริงๆ

ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั่วไป  จัดเป็นอันดับท้ายๆ ของการร้องเรียน  เพราะสินค้าและบริการทั่วไปก็มักจะมีความชัดเจนในการซื้อขายอยู่แล้ว  แต่ก็ยังมีบางรายอาศัยความไม่รู้ของผู้บริโภคเข้ามาทำผลประโยชน์โดยมิชอบ แต่เมื่อมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็นำมาสู่การร้องเรียนกันภายหลัง

 

เรื่องทั้งหมดดังที่กล่าวมา  เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆในสังคม  สำนักงานคณะกรรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  เร่งให้ความรู้แก่ประชาชน  และร่วมป้องกันและปราบปรามผู้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อลดการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นและให้เท่าทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน