ส ค บ. หน่วยงานสำคัญทางการคุ้มครองผู้บริโภค

Consumer_Protection

ในฐานะที่เราทุกคนคือผู้บริโภค

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริโภคใดก็ตามสิ่งที่เราทุกคนควรได้รับคือความพึงพอใจและความถูกต้อง ที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ความพึงพอใจอย่างเดียวเพราะบางครั้งเราอาจไม่รู้ถึงส่วนผสมบางตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ เมื่อเราเลือกมาบริโภคปรากฏว่ามีปัญหาต่อตนเองหรือคนรอบข้างก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือในด้านนี้โดยเฉพาะ และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือของบ้านเรานั่นคือ ส ค บ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงานสำคัญสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค ส ค บ.

ส ค บ. หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2522 หน้าที่หลักๆ ของ ส ค บ. คือ ป้องกันสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า ตามมาตรา 4 ที่ถูกบัญญัติสิทธิของผู้บริโภคควรได้รับการคุ้มครองทั้งหมด 5 ประการ ประกอบด้วย

 • สิทธิของการได้รับข่าวสารบ่งบอกถึงคุณภาพที่ถูกต้องมีความพอเพียงกับตัวสินค้าหรือบริการ
 • สิทธิของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระในการได้เลือกสินค้าหรือบริการ
 • สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัยของการใช้งานสินค้าหรือบริการ
 • สิทธิของผู้บริโภคต้องได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญา
 • สิทธิของผู้บริโภคที่ต้องได้รับการพิจารณา ได้เงินชดเชยในความเสียหายที่ควรได้รับ

ยกตัวอย่างง่ายๆ ของเรื่องราวที่สามารถร้องเรียนกับ ส ค บ. ได้ คือ สินค้าที่ดูแล้วว่ามีความอันตราย, อาหารที่มีการแอบใส่สารบางชนิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การใส่สีผสมอาหาร หรือ อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน สินค้าใช้แล้วไม่เกิดความปลอดภัย รวมถึงสินค้าหรือบริการที่วางขายในราคาไม่เป็นธรรมกีบตัวผู้บริโภค เช่น ขายเกินราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่เห็นสมควรได้รับ, ไม่มีการแจ้งราคาสินค้า เรื่องแบบนี้สามารถแจ้งได้ทันที

หน่วยงานภายในของ ส ค บ.

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมายและคดี
 • กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
 • กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
 • กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
 • กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
 • กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาต้องการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองรู้สึกว่าเป็นผู้บริโภคแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ติดต่อไปยัง ส ค บ. ได้เลย เนื่องจากไม่ต้องการเห็นทุกคนตกเป็นเหยื่อโดนหลอกลวงไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้นต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งหมด อย่าให้ใครต้องมีปัญหาชีวิตเพราะความคิดของคนที่อยากได้เงินจากคนอื่นโดยไม่ดูความเหมาะสม ไม่เห็นชอบด้วยสิ่งต่างๆ โดยเด็ดขาด