house

ปัญหาผู้ซื้อบ้านโดนเอาเปรียบ สคบ. จะแก้ไขอย่างไร

December 19, 2016 admin 0

สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียน บ้าน คอนโด ที่ไม่ได้คุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากปล่อยไว้ในอนาคตอาจจะไม่เป็นผู้ดีต่อผู้บริโภคแน่นอน โดยเล็งเห็นว่าต้องมีมาตรการแก้ไข หาวิธีป้องกันให้ถูกจุด โดยต้องแก้ไขจากต้นทางไม่ใช่ ไปแก้ไขที่ปลายเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะกุ้งนั้นมีราคาสูง ในเมื่อวางเงินดาวไปแล้ว กลับได้บ้านคุณภาพต่ำว่าราคาหรือบ้านที่ผิดไปจากแบบ ปัญหามักเกิดจาก 2 ปัจจัย เช่น 1.เกิดการแบบตั้งใจหรือใช้วัสดุที่ด้อยคุณมากเกินไป 2.เกิดจากการผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจกับผู้รับเหมา ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลกระทบต่อผู้รับเหมาทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาต่างๆควรจะเข้ามาพูดคุยกันให้เข้าใจ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่ผู้ซื้อขาดความรู้ ไม่รอบครอบในเรื่อง เอกสารต่างๆ การดูสัญญา […]

car

สคบ.ควบคุมเต็นท์รถมือสอง ป้องกันการหลอกหลวง

December 19, 2016 admin 0

            เต็นท์รถมือสอง ถูกเรื่องเรียกมากเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งประมานว่า ย้อมแมวเอามาขาย เอาเปรียบผู้ซื้อ จึงต้องออกกฎหมาย เพื่อเข้ามาควบคุมจัดการเรื่องนี้ และได้เปิดอบรม ปลุกจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับธุรกิจนี้ ที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับการซื้อรถนั้น ไม่สมกับราคากับตัวรถ ซึ่งคุณภาพคนละเรื่องกับที่บอกกับผู้ชื้อ ถือว่าเข้าข่ายถูกหลอกลวง สามารถแจ้งเรื่องกับ สคบ. ได้ ถือว่าเป็นการเอาเปรียบกับผู้บริโภค ที่ออกมาจัดการเรื่องนี้เพราะ ธุรกิจเต็นท์รถมือสองกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากผู้บริโถคไม่มีเงินพอที่จะไปผ่อนรถมือหนึ่ง ผู้ค้าจึงหันมาซื้อรถมือสองแทน เมื่อผู้ประกอบการทำผิด มีโทษตั้งแต่ […]

Fitness

สคบ. เข้มงัดกฎหมาย จัดการเรื่อง ฟิตเนส เรื่องสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

December 19, 2016 admin 0

สถานบริการฟิตเนส ได้ถูกสคบ.เพ่งเล็งเป็นพิเศษเนื่องจาก สถิติการร้องเรียนสูงมาก โดยต้องสำรวจที่ต่างๆถ้า ผิดจริง ต้องมีการคืนค่าสมัครเมมเบอร์ ถ้าไม่ทำตาม สคบ.จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป เรื่องการจัดระเบียบสถานที่ออกกำลังกาย ที่เป็นธุรกิจ จะต้องเขียนข้อกำหนดให้ชัดเจน ผู้บริโภคต้องรู้เงื่อนไข ในสัญญามีดังนี้ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ให้บริการ จำนวนอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก การแบ่งแยกประเภท และ การให้บริการเสริมอื่นๆ แจ้งรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เช่น ค่าสมัครสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่างๆที่นอกเหนือจากค่าสมัคร เงื่อนไขการชำระเงิน และ […]

vallartaescapes

สคบ.เตือนระวังตกเป็นเหยื่อของธุรกิจขายตรง

December 17, 2016 admin 0

รูปแบบการขายตรงนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การขายประกัน การขายสินค้า ซึ่งเป็นการขายแบบ บุคคลกับบุคคล แต่ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่เปิดบริษัทหลอกให้ผู้อื่นมาร่วมลงทุนมีวลีว่า “การขายแบบแชร์ลูกโซ่ ซึ่งจะมีหัวหน้าทีมออกไปชวนให้คนอื่นมาซื้อสินค้าแล้วให้คนที่ชวนมา ไปหาลูกค้าเพิ่มเรื่อยๆแล้วกินค่าหัว ทำแบบนี้เรื่อยๆจนกลายเป็นเครือข่ายปิรามิด ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้ว คนที่เป็นหัวเครือข่ายไม่ต้องทำอะไรเลย อยู่ไปวันๆให้ลูกข่ายของตัวเอง ขายสินค้า แล้วจะเป็นอย่างนี้แบบไม่มีจบสิ้น บางคนก็ลงทุนเป็นแสนๆต่างก็พากันล้มก็มีเยอะ ยิ่งแย่ไปกว่านั้น บางบริษัทจำลองสินค้าหลอกๆ เพื่อให้คนที่สนใจมาสมัคร โดยไม่มีสินค้าจริงๆ ซึ่งจะได้เงินได้อย่างไร ก็คือเงินที่เราเห็นว่าได้ก็คือค่าหัวของคนที่เราชวนมานั้นเอง โดยถูกหลอกเข้ามาสมัครแล้วจะทำแบบนี้เป็นทอดๆ […]

CPG

หน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สคบ. มีหน้าที่อะไร

December 17, 2016 admin 0

                    สคบ.เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และได้แก้ไข พ.ร.บ.ใหม่ในปี 2541 เพื่อทำหน้าที่ป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่ถูกผู้ค้าเอาเปรียบ ตามมาตรา 4 ที่ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ มีดังนี้ สิทธิได้รับข่าวสารพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องที่พอเพียงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สิทธิผู้บริโภคมีความเป็นอิสระในการเลือกสินค้าและการบริการ สิทธิผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัย ของการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา สิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับพิจารณาและได้เงินชดเชยกับความเสียหายที่จะได้รับ ตัวอย่างสินค้า ที่สามารถแจ้งกับ สคบ. ได้แก่สินค้าที่เป็นอันตราย […]