ขั้นตอนในการร้องเรียนต่อสคบ.

February 28, 2017 admin 0

เมื่อประชาชนโดนเอาเปรียบจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไร้ความเป็นธรรม และเน้นการสร้างผลกำไรเป็นสำคัญ  หลายรายถอดใจไม่ยอมเอาเรื่อง และยอมให้เป็นผู้ถูกกระทำเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา  แต่รู้ไม่ว่ากฎหมายได้ให้สิทธิ์กับประชาชนในการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ง่ายๆ เพราะการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ต้องทำที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร  หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่    โดยมีขั้นตอนดังนี้   การเตรียมเอกสารที่สำคัญได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานเอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานสำคัญ  ไม่ว่าจะเป็น หนังสือสัญญา เอกสารโฆษณา ภาพถ่าย ฯลฯ นอกจากนี้สำหรับกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน อาจจะต้องมีการเตรียมไปรษณียบัตร 1 แผ่น และอากรสแตมป์จำนวน 30 […]

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภค

February 16, 2017 admin 0

ข่าวการหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน  มีอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลต่างๆอยู่เสมอ  แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคมากเท่าที่ควร  เพราะขาดศรัทธาในระบบกฎหมายของบ้านเมืองบ้าง และยังขาดความรู้ความเข้าใจในอำนาจของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค อย่าง “ หน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค “ หรือที่ประชาชนเรียกกันติดปากว่า “สคบ.”   ประเทศไทยได้จัดตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมา เรียกสั้นๆ ว่า “สคบ.” ตามพ.ร.บ. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และมีการแก้ไขพ.ร.บ.ใหม่ในปี 2541  เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการในสังคม  โดยได้คุ้มครองสิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงได้รับ  แต่ทั้งนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความเป็นธรรมและสำคัญไม่น้อยกว่าการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล เพราะนอกจาก […]