skb1166

สคบ สายด่วน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้สูงสุด

March 27, 2019 admin 0

ในทุกวันนี้บอกได้เลยว่า สคบ สายด่วน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคได้สูงสุด จริงเพราะทันทีที่ได้รับข่าวสารต่างๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางนี้ได้ดีมากเพราะทำให้สะดวกรวดเร็ว ในการประสานงานเรื่องต่างๆมาก จากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีช่องทางนี้ จะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆ ที่ร้องเรียนเข้าไปมันมีระยะเวลาในการติดต่อค่อนข้างยาก ซึ่งมีผลต่อเนื่องทำให้เรื่องราวเหล่านี้ใช้เวลาในการตรวจสอบยากและในบางครั้งผู้กระทำความผิดอาจจะไหวตัวทันครับ เรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนกับ สคบ สายด่วน ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนกับ สคบ สายด่วน ที่ได้รับเข้ามานั้นมีมากมายโดยเราเลือกข้อความที่ถูกร้องเรียนเข้ามาบ่อย รวมทั้งเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ 1.เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยเพราะในบางครั้งผู้ผลิตอาหารอาจละเลยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ดีเสียก่อนออกจำหน่าย ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยแรกเท่านั้น ตรงนี้ผู้ผลิตจะมีความผิดทันที นอกจากนี้ร้านจำหน่ายยังมีความผิดโดยเงื่อนไขของสิ้นค้าหมดอายุมาเกี่ยวข้องด้วยครับ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารแช่แข็ง […]