Complaints about carsnewwpic

ร้องเรียน สคบ เกี่ยวกับ รถยนต์

August 26, 2019 admin 0

คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าเกิดถูกผู้ประผลิตรถยนต์เอาเปรียบ หรือไม่รับผิดชอบในกรณีที่รถยนต์ของเรามีปัญหา เราสามารถทำอะไรได้บ้าง แล้วจะไปเรียกร้องกับหน่วยงานใด คำตอบก็คือ “ได้ครับ” เวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ตาม เราสามารถไปร้องเรียนได้กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันการเอาเปรียบจากบรรดาผู้ประกอบการ แล้วเรื่องไหนที่เราสามารถนำไปร้องเรียนได้บ้างล่ะ 1.บริษัทหรือร้านค้าไม่เปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดให้ หลังจากซื้อสินค้ามาไม่เกิน 6 เดือน ตามกฎหมายแล้วเราสามารถเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบได้ แม้ว่าจะรับสินค้ามาแล้วแต่ยังไม่เกิน 6 เดือน ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้เสียหายมาก่อนที่จะส่งมอบ โดยครอบคลุมสินค้าที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ อย่างเช่น […]