หน้าที่หลักและสิ่งสำคัญของสายด่วนผู้บริโภค 1556

February 6, 2020 admin 0

ผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะเลย สิ่งสำคัญก็คือหลายคนรู้จักสิทธิ์ของตัวเอง หากรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ เราสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เลย นอกจากนั้นยังมีองค์กรของทางภาครัฐที่เข้ามาเป็นหน่วยงานช่วยเหลือผู้บริโภคอีกด้วย บ้านเราก็คือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมีสายด่วนก็คือ 1556 สายด่วนนี้คืออะไร อะไรคือสายด่วนผู้บริโภค 1556 หลายคนอาจจะไม่รู้จัก เราขออธิบายกันสักนิดหนึ่ง สายด่วนผู้บริโภค 1556 มันคือสายด่วนที่จัดตั้งขึ้นจากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค โดยสายด่วนนี้เมื่อเราโทรเข้าไปจะมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรมารับสายเพื่อรับฟังปัญหาของเราเกี่ยวกับปัญหาของสินค้า บริการที่เราได้รับไม่ได้มาตรฐาน โดนเอาเปรียบ หรืออะไรก็ตาม อีกทั้งเจ้าหน้าที่สายด่วนเหล่านี้มาจากทีมงานของสำนักงานอาหารและยา (อย.) ดังนั้นไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง กดโทร 1556 แล้วเจออะไรบ้าง […]

Complaint Center

ประโยชน์ของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภคที่ทุกคนควรรู้

February 3, 2020 admin 0

ปัจจุบันนี้องค์การบริหารทางราชการได้มีการปรับเปลี่ยนไปมาก ได้เกิดองค์กรที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ หรือ ช่วยเหลือเวลาเกิดปัญหาได้ด้วย น่าเสียดายที่ประชาชนหลายคนอาจจะไม่รู้จักองค์กรเหล่านี้เท่าไร อีกหนึ่งองค์กรที่จะหยิบมาแนะนำกันก็คือ ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค หรือชื่อเต็มคือ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) องค์กรนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ช่วยเหลือเราได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน ประวัติของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค กว่าจะมาเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้นั้น ถือว่าต้องฟันฝ่ากันมาไม่น้อยทีเดียว เริ่มต้นจากยุคแรกย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 ตอนนั้นได้มีองค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ได้เข้ามาเชิญชวนให้ไทยจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศซึ่งกัน และกัน แต่ปรากฎว่าไม่สำเร็จไทยเราไม่สามารถจัดตั้งองค์กรดังกล่าวได้ จนกระทั่งพอจะเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็ในปี […]